Stipendiju aktivitātes ierobežots projektu konkurss - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Stipendiju aktivitātes ierobežots projektu konkurss

Izsludināšanas datums:
24.01.2023
Iesniegšanas datums un laiks:
21.02.2023 00:00
Konkursa veids:
Iepriekš noteiktais projekts
Grantu finansējums:
32 550€

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) organizē un īsteno konkursu ar papildu finansējuma piešķiršanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/NO)  2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” stipendiju aktivitātes (Stipendiju programma) 1. un 2. atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem.

Konkurss tiek rīkots, lai projektu īstenotājiem būtu iespēja papildināt projektus ar aktivitātēm, piešķirot prioritāti tajās, kurās iesaistīti studenti un augstskolu personāls, kuri ir Ukrainas civiliedzīvotāji un kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ. Taču tas nemaina faktu, ka iespējams pieteikt aktivitātes, kurās iesaistīti Latvijas vai citu valstu studenti un personāls.

Studenti un personāls projekta aktivitātēs var tikt iesaistīti (jāiesaista vismaz viena noteikumu 1., 2. vai 3. punktā minētā persona) kā līdzfinansējuma saņēmēja:

 1. studējošie;
 2. akadēmiskais personāls;
 3. administratīvais personāls.

Stipendiju aktivitātes 1. un 2. atklātajā konkursā apstiprināto projektu līdzfinansējuma saņēmēji līdz 21. februārim jeb 20 darba dienu laikā no informācijas ievietošanas Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēgijas finanšu instrumenta mājaslapā eeagrants.lv nosūta uz aģentūras e-pasta adresi: eezstipendijas@viaa.gov.lv aizpildītu grozījumu pieprasījuma veidlapu (1.pielikums), tajā angļu valodā ietverot pamatojumu par papildu aktivitāšu atbilstību projekta mērķim un to ietekmi uz projektā sasniedzamajiem rādītājiem, sniedzot raksturojumu par papildu aktivitātēm, t.sk., Ukrainas studentu un personāla iesaistei, un sasniedzamajiem rādītājiem, kā arī norādot projekta līgumā un tā pielikumos plānotās izmaiņas, klāt pievienojot šādus pielikumus, kas atrodami sadaļā “Dokumenti”:

 1. atbilstoši plānotajām izmaiņām aktualizētu:
  • projekta aprakstu angļu valodā;
  • projekta aprakstu latviešu valodā;
  • projekta īstenošanas laika grafiku angļu valodā;
 2. aktualizētu informāciju par projekta aktivitātēm (mobilitāšu plūsmām) un to īstenošanai pieprasīto budžetu (2.pielikums);
 3. finansējuma saņēmēja apliecinājumu latviešu valodā (1.pielikuma veidlapa “Apliecinājums”);
 4. projekta partnera paraksttiesīgās personas apliecinājumu angļu valodā (1.pielikuma veidlapa “Confirmation”).

Aģentūra izskata projektu līdzfinansējuma saņēmēju grozījumu pieprasījumu par papildu finansējuma piešķiršanu papildu aktivitāšu īstenošanai, prioritāri atbalstot aktivitātes, kurās tiek iesaistīti Ukrainas studenti vai personāls. Aģentūra izskata pieprasījumus 10 darba dienu laikā pēc konkursa beigām.

Stipendiju aktivitātes 1. un 2. atklātā konkursā apstiprinātajiem projektiem papildu finansējuma piešķiršanai papildu aktivitāšu īstenošanai, prioritāri atbalstot aktivitātes, kurās tiek iesaistīti Ukrainas studenti un personāls, pieejamais finansējums ir 32 550 eiro, ko veido EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums 27 667,50 eiro apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 4882,50 eiro apmērā.

Stipendiju programmas līdzfinansējuma likme projektam ir 100 procenti, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procentu apmērā un EEZ grantu līdzfinansējums 85 procentu apmērā.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atsauces:

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu: eezstipendijas@viaa.gov.lv.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!