Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 2 - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 2

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Stipendiju aktivitātes 2. konkurss
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Volda University College (Norvēģija)
Projekta nacionālais Nr. EEA-GRANT-217
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0018
Līguma Nr. EEA-GRANT-21-4616, 01.09.2022.
Līguma parakstīšanas datums 01.09.2022
Projekta nosaukums Studentu mobilitāte uz EEZ valstīm 2
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Kultūras akadēmija
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.09.2022
Projekta beigas 31.08.2023
Kopējās attiecināmās izmaksas 14 450.00€
Grantu finansējums 12 282.50€
Valsts līdzfinansējums 2 167.50€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta galvenais mērķis ir divu Latvijas Kultūras akadēmijas studentu mobilitāte uz partneraugstskolu – Voldas augstskolu. Saskaņā ar projektā plānoto, atvērts konkurss pretendentu atlasei ir plānots 2022. gada septembrī. Konkursā varēs piedalīties visu apakšprogrammu studenti, tomēr pie vienāda punktu skaita priekšroka tiks dota “Starrpkultūru sakaru Latvija-Ziemeļvalstis” specializācijas studentiem, kuriem starptautiskas mobilitātes iespēja uz Norvēģiju ir īpaši svarīga, lai papildinātu savas Skandināvu valodas zināšanas, labāk apgūtu Skandināvu kultūru un iegūtu nepieciešamos materiālus saviem kursa darbiem vai bakalaura darbiem, izmantojot augstskolas bibliotēku u.c. resursus. Kā projekta otrs mērķis ir sadarbības stiprināšana ar Voldas augstskolu. Ja neradīsies neplānoti izdevumi, ir plānota arī vizīte augstskolā 2023. gada pavasarī, izmantojot mobilitātes organizēšanai piešķirto finansējumu, lai klātienē pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partnera tīmekļvietne:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!