Daugavpils inovāciju centrs aicina STEM jomas pedagogus pieteikties noslēdzošajā apmācību ciklā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Daugavpils inovāciju centrs aicina STEM jomas pedagogus pieteikties noslēdzošajā apmācību ciklā

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību aicina STEM jomas pedagogus piedalīties noslēdzošajā apmācību ciklā, kas ir vērsts uz kompetencēs balstītu pieeju STEM jomas speciālistiem.

Skolotāju neformālās tālākizglītības apmācību mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences STEM izglītības jomā un mācīšanas metodikā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot pedagogu spēju iedvesmot un motivēt, kā arī atbalstīt jauniešus vairāk pievērsties dabaszinātņu, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības studijām un karjeras izvēlei STEM jomā, savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Dalība apmācībās ir bezmaksas. Apmācības plānotas hibrīdformā – gan tiešasaistē, gan  praktiskās nodarbības – klātienē, Daugavpilī. Pēc nepieciešamības tiks nodrošinātas naktsmītnes. Apmācību dalībnieki saņems apliecinājumu par apgūtajām tēmām 60 akadēmisko stundu apmērā.

Programmas uzdevumi: pilnveidot STEM jomas pedagogu profesionālo kompetenci vispārizglītojošo skolu  un interešu izglītības pedagogiem, sekmēt STEM jomas vispārizglītojošo un interešu izglītības pedagogu izpratnes padziļināšanu par mūsdienu  pedagoģiskā procesa norisi un organizēšanas īpatnībām.

Programmas norise: programmas īstenošanā ir iesaistīti docētāji ar bagātu un kvalitatīvu profesionālo pieredzi attiecīgajās jomās, pieredzi darbā ar skolotājiem ne tikai Latvijā,  bet arī citās Eiropas valstīs, kas norāda uz prasmi strādāt daudzveidīgās mācību vidēs, izmantojot inovatīvas mācību metodes.

Programmas saturs: programmas saturs ir strukturēts elastīgi, un tas tiks pielāgots mērķauditorijas interesēm. Kursu programma ļauj STEM jomas speciālistiem iegūt vispusīgu priekšstatu par  programmas kopējo saturu un reizē arī iedziļināties, analizējot aktuālus  un specifiskus pedagoģiskā satura jautājumus kompetenču pieejas kontekstā.

Apmācību tēmas:

1. Kompetenču pieejas izaicinājumi STEM jomas skolotājiem, mācību process digitalizācijas apstākļos.  Neformālās metodes STEM jomā prasmju attīstīšanai.

2. Stromantas stāsts: no holistiskā dzīvības procesu norises konteksta līdz ilgtspējīgai palodzei

3. Nanotehnoloģijas mūsu ikdienā

4. Pētnieciskās prasmes pilnveidošana ķīmijas mācīšanās procesā

5. STEM lietišķās jeb pielietojamās nozares – Zemes tālizpēte un ĢIS dabaszinātņu izglītībā.

6. ICT tehnoloģijas mācību procesā

7. Prasmes izaugsmei un nākotnei: metodes un pieejas STEM skolotājiem. 

8. Biznesa vide 

Plānotie nodarbību datumi:

Datums, laiksNorises vieta
25. novembris (8 st.) no plkst. 14.00 līdz 18.00ZOOM
26. novembris (8 st.) no plkst. 16.00 līdz 21.00ZOOM
2. decembris (6 st.) no plkst. 14.00 līdz 18.20ZOOM
3. decembris (8 st.) no plkst. 9.00 līdz 14.20ZOOM
9. decembris (8 st.) no plkst. 14.00 līdz 18.20ZOOM
10. decembris (8 st.) no plkst. 9.00 līdz 14.20ZOOM
16. decembris (8 st.) no plkst. 14.00 līdz 18.20KLĀTIENE
17. decembris (6 st.) no plkst. 9.00 līdz 14.20KLĀTIENE

Reģistrēšanās līdz 13. novembrim pieejama šeit. Vietu skaits ir ierobežots!

Kontaktinformācija:

Daugavpils Universitāte
Projekta eksperts zinātnes un pētniecības jautājumos
Liene Leikuma-Rimicāne
liene.rimicane@du.lv

Plašāka informācija par projektu:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta
Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa
Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Apmācības tiek organizētas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros, kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” ietvaros.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!