Atstāt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm! - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Atstāt tīrāku vidi nākamajām paaudzēm!

Tas nav nekāds noslēpums, ka Latvijas dabā ir atrodams dažāda veida vides piesārņojums, kas kopumā veido vairāk nekā 3500 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas. Daļa no tām atrodas tālāk un citas tuvāk apdzīvotām vietām. Katras piesārņotās vietas rašanās stāsts un piesārņojuma apjoms ir atšķirīgs no citiem, tomēr rezultāts ir viens – piesārņota apkārtējā vide un apdraudēta apkārtējo iedzīvotāju veselība. Un apdraudēti esam ne vien mēs, bet arī mūsu nākamās paaudzes.

Daļa no piesārņotajām vietām ir vēsturiski piesārņotas vietas, kur nav iespējams piemērot principu “piesārņotājs maksā”, jo par piesārņojuma radīšanu atbildīgā persona vairs neeksistē, kā arī nav tieša šādas personas saistību un pienākumu pārņēmēja un valsts vai pašvaldības institūcijas nevarēja novērst šāda piesārņojuma rašanos.

Viena no šādām vēsturiski piesārņotām vietām ir Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava. Tā atrodas Višķos aptuveni 500 metrus no diviem ezeriem – Luknas ezera un Višķu ezera, un, lai gan ap piesārņoto vietu savulaik tika izveidots aizsargvalnis, ar katru gadu pieaug risks, ka piesārņojums nokļūs gruntsūdeņos un tālāk apkārtējās ūdens tilpnēs, piesārņojot gan dzeramo ūdeni, gan radot vietēja mēroga ekoloģisko katastrofu. Tā ir mūsu atbildība šodien rīkoties, lai novērstu potenciālos draudus un atstātu tīrāku vidi mūsu bērniem un viņu bērniem.

2021. gada vasarā ar Norvēģijas grantu atbalstu tika uzsākts vērienīgs projekts, kā rezultātā līdz 2024. gadam tiks likvidēti Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas piesārņojuma avoti un gandrīz 20 000 bijušā Daugavpils novada iedzīvotāji gūs labumu no samazinātā piesārņojuma riska.

Lasi tālāk un uzzini vairāk par Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavu un tās sanāciju jeb piesārņotas teritorijas attīrīšanu un atveseļošanu vismaz līdz tādai pakāpei, ka cilvēku veselība vai vide turpmāk netiek apdraudēta!

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavas radīto piesārņojumu, tā potenciālo ietekmi un nākotnes plāniem saistībā ar šīs teritorijas drīzumā gaidāmo sanāciju, vērtīgu informāciju sniedz Augšdaugavas novada Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un Augšdaugavas novada domes Attīstības pārvaldes projektu koordinatore Juta Valaine:

J. Proms: “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava atrodas pašreizējā Višķu tehnikuma teritorijā. Mazuta glabātava tika būvēta 1960. gados Višķu tehnikuma, Višķu un Špoģu ciema centrālās apkures sistēmas nodrošināšanai, kas darbojās līdz 1970. gadu vidum. Vēsturiski piesārņotā vieta radās, jo pēc aktīvās darbības un izmantošanas izbeigšanas, mazuta tvertnes tika atstātas neizmantotas un netika atbilstoši demontētas. Apkārt mazuta tvertnēm atrodas savulaik izveidots aizsargvalnis un iekšpus tā biezā slānī ir uzkrājies no tvertnēm izlijušais mazuts. Pateicoties tam, ka savulaik izbūvētais aizsargvalnis tika kvalitatīvi izbūvēts biezā slānī ar mālu, oļiem un smiltīm, šobrīd piesārņojums no mazuta netiek cauri šiem slāņiem un šobrīd īslaicīgi mūs neapdraud ar mazuta noplūdi tieši gruntsūdeņos. Vislielākā problēma rastos, ja arī turpmāk netiktu attīrīta šī vieta, jo grunts un izveidotais aizsargvalnis turpina noārdīties un mazuts varētu iekļūt gruntsūdeņos.”

J. Proms: “Visbūtiskākais iemesls, kādēļ ir būtiski attīrīt šo vēsturiski piesārņoto vietu, ir, lai netiktu piesārņoti apkārtējie gruntsūdeņi. Jārēķinās arī ar to, ka apkārtnē ir dziļurbuma akās izveidotas divas tvertnes, no kurām tiek sūknēts un padots ūdens uz diviem apkārtējiem ciemiem (Višķi un Spoģi), kā arī blakus atrodas divi ezeri – Luknas ezers un Višķu ezers. Tāpat arī apkārt atrodas daudz privāto dzīvojamo māju, kuriem pagalmos atrodas akas un piesārņojums apdraudētu arī šo aku potenciālo ūdens kvalitāti. Kā arī, ja piesārņojums nokļūtu gruntsūdenī, tad tas negatīvi ietekmētu ne vien apkārtējos iedzīvotājus, bet arī apkārtējo vidi un degradētu pašreiz apkārt redzamās gleznainās ainavas.”

J. Valaine: “Projektu ļoti rūpīgi un stingri kontrolē un uzrauga Valsts vides dienests (VVD), un vēl pirms bija pieejami finanšu resursi vēsturiski piesārņotas vietas sanācijai, VVD nereti norādīja uz to, kas būtu jādara šajā teritorijā. Sadarbībā ar VVD Latgales reģionālo pārvaldi tika izstrādāts šīs piesārņotās vietas sanācijas uzdevums, kur strikti tika atrunāts kā ko darīt, un šajā ziņā paļaujamies uz profesionāļiem. Tālāk veicot iepirkumu, tehniskajā specifikācijā ir arī paredzētas šīs tehniskās lietas, un tālāk pie darbu izpildes varēs redzēt, kā praktiski darbi tiek veikti.”

J. Proms: “Vislielākais ieguvums būs tas, ka varēsim turpmāk būsim mierīgi, ka mūs neapdraud šis piesārņojums un gruntsūdeņi un apkārtējā teritorija netiks piesārņota. Protams, vislielākais ieguvums ir tas, ka mēs atdosim šo teritoriju mūsu nākamajām paaudzēm, kuras varēs droši  šeit dzīvot un attīstīt šo skaisto vietu.”

J. Valaine:  “Augšdaugavas novadā atrodas vairākas šādas vēsturiski piesārņotas vietas un mēs gribētu teikt, ka mums ir tā laimīgā loze, ka vismaz viena no tām tiks sakārtota.”

Sekojiet līdzi projekta attīstībai un jau rudenī vērojiet kā praktiski norit teritorijas attīrīšanas jeb sanācijas darbi, lai jau 2024. gadā varētu iepazīties ar attīrīto teritoriju!

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!