Zinātnes centrs VIZIUM – STEM kā izglītojošs piedzīvojums - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Zinātnes centrs VIZIUM – STEM kā izglītojošs piedzīvojums

Maijā un jūnijā Zinātnes centram “VIZIUM”, kas atrodas Ventspilī, noslēgsies Norvēģijas grantu projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” viens no posmiem – eksponātu izvietošana un testēšana. Jau jūnija beigās eksponātus varēs izmēģināt un izzināt ikviens Ventspils iedzīvotājs un pilsētas viesis. Savukārt 18. jūnijā ikviens ir aicināts apmeklēt centra atklāšanas pasākumu no plkst. 12.00 līdz 16.00.

Pirms vairākiem gadiem, kad pašvaldības veidota ekspertu grupa apceļoja, apskatīja, ieguva idejas un vērtēja vairākus pasaules zinātnes centrus pēc dažādiem aspektiem, piemēram, izglītojošais faktors un popularitāte, sākās darbs pie ekspozīcijas izstrādes arī Ventspils zinātnes centrā. Cik daudz jāieguldās, lai izveidotu ekspozīcijas, kas tiešām aizrauj un reizē palīdz izzināt pasauli?

Ar īpašu uzsvaru uz tehnoloģijām

Centra koncepcijai un eksponātu dizainam bija jāatbilst zinātnes centra idejai, kā arī jārespektē ēkas īpašo arhitektūru. “Zinātnes centra eksponāti ir izvēlēti, lai apmeklētājam ļautu izmēģināt, izjust, aptaustīt un izdzīvot jaunu pieredzi, ko dzīvē bieži vien nebūs pat mēģinājuši, tādējādi ļaujot labāk izprast viedās tehnoloģijas, matemātiku, fiziku, ģeogrāfiju un dabaszinātnes, un jau no mazotnes veicinātu zināšanu attīstību un pozitīvu attieksmi STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) jomā,” stāsta Ventspils Digitālā centra direktore Elīna Kroņkalne. Eksponāti ir gan izglītojoši, gan interaktīvi un tie tiks iekļauti izglītības un mācību programmās kā svarīga sastāvdaļa mācību priekšmetu apguvē.

Izaicinājumu netrūkst

“Darbs pie eksponātu izstrādes ir aizraujošs un izaicinājumu pilns, jo būvēt kaut ko jaunu un nebijušu ir pavisam cita lieta nekā iegādāties gatavu risinājumu, bet nākotnē tas dos pievienoto vērtību, jo varam teikt, ka mūsu eksponāti ir unikāli,” stāsta E. Kroņkalne. Kā vislielāko izaicinājumu centra direktore piemin simulatoru zonu, kurā viedo tehnoloģiju eksponāti ir augstas klases objekti, kas ir atraktīvi un rada apmeklētājam sajūtu, ka viņš ir nonācis citā pasaulē ar kustību, skaņu un visām maņām.

Savukārt tehnoloģiju uzņēmuma “Solavi” vadītājs Ints Bērziņš skaidro: “Izaicinājumi ir visdažādākie – ģeopolitiskā situācija, karš, pandēmija, kas ārkārtīgi ietekmēja mūsu darbu tāpēc vien, ka kavējās materiālu piegādes un iekārtu ražotāji nespēja laikā saražot iekārtas. Nācās pielāgoties un atrast līdzsvaru, lai apsolītajā laikā un apjomā viss tiktu realizēts, nezaudējot kvalitāti.” Eksponātu ražošanā uzsvars likts uz unikalitāti, līdz ar to liels darbs ieguldīts, lai izsvērtu, ko apmeklētājs darīs pie katra no eksponātiem, kā jutīsies un kādu informāciju no tā iegūs. I. Bērziņš uzsver vēl vienu būtisku izaicinājumu: “Visgrūtāk bija atrast zelta vidusceļu, ņemot vērā vecuma, svara atšķirības un citus parametrus, kas būs vērojamas apmeklētāju vidū. Līdz ar to tika meklēts veids, lai ikvienam būtu interesanti un lai šeit nav tikai izklaides faktors, bet arī uz izziņu vērsts piedzīvojums.”

Izglītojošs piedzīvojums

Kopumā zinātnes centrā būs apskatāmi vairāk nekā 80 eksponāti, no kuriem 52 tiek finansēti ar Norvēģijas grantu atbalstu. Visi eksponāti būs izvietoti septiņās galerijās: veselīga dzīvesveida, bērnu, viedo tehnoloģiju, fizikas un matemātikas, ģeogrāfijas un pasaules, cilvēka sevis uztveres galerijas, kā arī simulatoru zona. “Darbs pie ekspozīcijas papildināšanas nemitīgi turpināsies un tiks meklēts papildus finansējums, lai atkārtoti spētu iepriecināt zinātnes centra apmeklētājus ar jauniem eksponātiem vai esošo eksponātu jaunu saturu,” informē E. Kroņkalne.

Papildu eksponātu izstrādei projekta ietvaros turpinās darbs pie mācību programmu izstrādes, kur kopumā tiks izstrādātas un aprobētas 20 izglītojošas mācību programmas dažāda vecuma bērniem un pedagogiem, kā arī 12 izglītojošu aktivitāšu izstrādes ģimenēm ar bērniem un sabiedrībai kopumā – 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi. Šajās nodarbībās apmeklētāji varēs paplašināt skolā apgūtās zināšanas, gan izzinot eksponātus, gan veicot dažādus eksperimentus.

Lai papildinātu izglītības iespējas skolēniem, sadarbībā ar Ventspils Augstskolu vasarā durvis vērs Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs, kas piedāvās tikties ar iedvesmojošiem zinātniekiem, gūt jaunas zināšanas un pieredzi STEM un IT jomās un radīt priekšstatu, ka zinātne var būt ļoti interesanta un saprotama.

Norvēģijas kolēģu pieredze

Savukārt Norvēģijas zinātnes centrs “Vilvite” projekta ietvaros dalījās savā pieredzē izglītojošo programmu realizācijā, lai iegūtās zināšanas pielietotu nodarbību realizēšanā zinātnes centrā “VIZIUM” un veicinātu Latvijas skolēnu zināšanu attīstību un karjeras izvēli STEM jomā. Šī gada aprīlī norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju, lai kopīgi strādātu pie aktivitāšu izstrādes ģimenēm.

Maija mēnesī aktīvi norisināsies arī “VIZIUM” darbinieku apmācības par dažādām ar zinātni saistītām tēmām, kā arī tiks piesaistīti eksperti no citiem zinātnes centriem – AHHAA (Igaunija) un Copernicus (Polija), lai dalītos savā pieredzē un sniegtu zināšanas izglītojošo programmu izstrādē un organizēšanā.

Ciešā sadarbība – kvalitātes un panākumu atslēga

Par Ventspils zinātnes centra eksponātu ražošanu un uzstādīšanu atbildīga ir pilnsabiedrība “Nākotnes laboratorija FUTURELAB”, kurā apvienojušies 5 uzņēmumi – SIA “DJA” (arhitekts Didzis Jaunzems), SIA “Solavi” (tehnoloģijas), SIA “Overly” (programmēšana), SIA “AD production” (ražošana), SIA “Jura Podnieka studija” (multimediji, videoapstrāde). Eksponātu izstrāde visnotaļ ir komandas darbs un, lai tos veiksmīgi ražotu ir nepieciešamas dažādas prasmes, un sadarbība ir viena no tām.

Projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” plānots realizēt līdz 2023. gadam un tā kopējā summa ir 2 011 676 eiro, t.sk. Norvēģijas grantu un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb 1 538 932 eiro – grantu finansējums un 15% jeb 271 576 eiro valsts budžeta finansējums) – 1 810 508 eiro. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – 201 168 eiro.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!