VIAA informē augstākās izglītības iestādes par EEZ mobilitātes projektu īstenošanu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

VIAA informē augstākās izglītības iestādes par EEZ mobilitātes projektu īstenošanu

2021. gada 21. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tiešsaistes seminārā tikās ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu stipendiju aktivitātes mobilitātes projektu īstenotājiem, lai iepazīstinātu augstāko izglītības iestāžu pārstāvjus ar programmas juridisko ietvaru, projektu īstenošanas nosacījumiem, tai skaitā publicitātes prasībām. Seminārā piedalījās pārstāvji no Rīgas Stradiņu universitātes (RSU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA), kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM).

VIAA pārstāvji informēja par galvenajiem programmas mērķiem, iepazīstināja projektu īstenotājus ar projektu īstenošanas laikā piemērojamajiem dokumentiem, projektu īstenošanas nosacījumiem, pārskatiem, kā arī komunikācijas un publicitātes pasākumu un aktivitāšu organizēšanu atbilstoši programmas prasībām. Četriem projektiem kopumā atvēlēti 246 880 eiro līdz projektu īstenošanas beigām 2024. gadā. Latvijas augstākās izglītības iestādes projektos veido sadarbību ar universitātēm no Norvēģijas un Islandes, Lihtenšteinas. Vairāk par mobilitātes projektiem iespējams uzzināt šeit.

Informatīvie materiāli

2021. gada 10. februārī tika izsludināta pieteikšanās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) programmas “Pētniecība un izglītība” projektu konkursam stipendiju aktivitātē. Projektus varēja pieteikt akreditētas Latvijas augstskolas studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātei.

Stipendiju aktivitātē paredzēts attīstīt augstākās izglītības studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla zināšanas, prasmes un kompetenci pētniecības jomā.

EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli. Stipendiju aktivitāti finansē Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granti.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!