Uzsākti vēsturiskā piesārņojuma sanācijas projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Uzsākti vēsturiskā piesārņojuma sanācijas projekti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai parakstot līgumus ar Augšdaugavas novada pašvaldību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, jūlijā uzsākti visi Norvēģijas grantu klimata un vides programmas atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projekti.

Projektu ietvaros līdz 2024. gada pavasarim tiks attīrītas vēsturiski piesārņotas vietas, kas klimata pārmaiņu dēļ rada būtisku risku apkārtējai videi un apkārtējās teritorijās esošo iedzīvotāju veselībai. 

Augšdaugavas novada pašvaldība sadarbībā ar projekta Norvēģijas partneri  – “Henric Johansson Konsult”, un projekta Latvijas partneri – biedrību “Višķu attīstībai”, īstenos sanācijas projektu vēsturiski piesārņotā vietā – Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātavā. Projekta mērķis ir piesārņotās vietas attīrīšana, lai panāktu augsnes un grunts kvalitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi. Projekta ietvaros ir paredzēts likvidēt piesārņojuma avotus – atbrīvot/attīrīt tvertnes un dīķi, kas izveidojies vēsturisku naftas produktu noplūžu rezultātā, pazemes un virszemes infrastruktūru un grunti no naftas produktiem, veikt sanācijas darbus un revitalizēt piesārņojuma areālu, kā arī demontēt tvertnes, iekārtas un degradējošos infrastruktūru. Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 682 189 euro.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sadarbībā ar projekta Norvēģijas partneri ‑ Norvēģijas Ūdens izpētes institūtu,  un Latvijas projekta partneri – biedrību “Baltijas krasti”, īstenos sanācijas projektu vēsturiski piesārņotā vietā – Liepājas ostas Karostas kanālā. Projekta mērķis ir samazināt Karostas kanāla piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un veicināt labu Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks likvidēts piesārņotais nogulums 201 247 m3 apmērā. Projekta īstenošanai kopējās attiecināmās izmaksas ir 5 117 647 euro.

Papildus sanācijas darbiem sadarbībā ar nevalstisko sektoru tiks īstenotas sabiedrības informēšanas kampaņas, paaugstinot sabiedrības izpratni par aktuāliem vides un klimata jautājumiem.

Programmas atklātā konkursa ietvaros tiek īstenoti kopumā trīs sanācijas projekti vēsturiski piesārņotās vietās par kopējo summu 11,9 milj. euro – Liepājā, Višķos, kā arī Ventspilī, kur Ventspils brīvostas pārvalde īsteno projektu, kura rezultātā tiks attīrīta ar naftas produktiem vēsturiski piesārņota teritorija Baltijas jūras piekrastē.

Strādājam kopā zaļai Eiropai.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!