Klimata un vides programma aktīvi virzās uz priekšu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Klimata un vides programma aktīvi virzās uz priekšu

Šodien, 2021. gada 26. maijā, norisinājās Norvēģijas grantu Klimata un vides programmas Sadarbības komitejas sanāksme. Tās laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ar Norvēģijas vēstnieku Latvijā – Kristianu Ēdegoru (Kristian Ødegaard), Norvēģijas Vides aģentūras, Norvēģijas Finanšu instrumentu biroja un Finanšu ministrijas pārstāvjiem pārrunāja Klimata un vides programmas ieviešanas progresu un būtiskākās aktualitātes.

26.05.2021. Sadarbības komitejas dalībnieki

Kopš pēdējās Sadarbības komitejas sanāksmes pagājušā gada izskaņā, VARAM sadarbībā ar Donorvalsts programmas partneri – Norvēģijas Vides aģentūru (NVA), ir veiksmīgi virzījusies uz priekšu īstenojot Klimata un vides programmu. Līdz š.g. 27. janvārim ir uzsākuši ieviešanu abi Klimata un vides programmas iepriekš noteiktie projekti – VARAM īstenotais projekts “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” un Zemkopības ministrijas īstenotais projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā”.

Tāpat arī ir noslēdzies atklātais konkurss “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” un sanāksmē tika pārrunāts projektu iesniegumu vērtēšanas process un konkursa sagaidāmie rezultāti. Projektu ieviešanu plānots uzsākt š.g. 3.ceturksnī, tādējādi sniedzot ieguldījumu vēsturiskā piesārņojuma samazināšanā Latvijā.

Sanāksmes gaitā tika arī pārrunāts jautājums par atklātā konkursa finansējuma atlikuma izmantošanas iespējām, sniedzot priekšlikumu īstenot iepriekš noteiktu projektu, kas uzlabotu piesārņoto vietu pārvaldības sistēmu. Sadarbības komitejas dalībnieki atbalstīja jauno ideju un vienojās turpināt darbu pie priekšlikuma izstrādes, lai sniegtu ieguldījumu piesārņoto vietu kvalitatīvākai uzraudzībai.

Noslēgumā Donorvalsts pārstāvji un Norvēģijas vēstnieks Latvijā – Kristians Ēdegors, atzinīgi novērtēja Programmas ieviešanas progresu un paveikto darbu. Programmas ieviešanā iesaistītās puses atzina, ka izveidotā veiksmīgā sadarbība sniedz pārliecību par izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!