Latvijā Baltijas pētniecības programmā projektu īstenošanu uzsāk 8 projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Latvijā Baltijas pētniecības programmā projektu īstenošanu uzsāk 8 projekti

Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) finansējumu ir saņēmuši un projektu īstenošanu uzsākuši astoņi pētniecības projekti no Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, kā arī Vidzemes Augstskolas. Latvijas Universitātei piešķirts finansējums diviem projektiem, Rīgas Tehniskajai universitātei trīs projektiem, bet Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kā arī Vidzemes Augstskola katrs iegūs finansējumu vienam projektam.

Starptautiskās sadarbības projektu pieteikumus konkursā varēja iesniegt piecās zinātņu tēmās. Apstiprinātie projektu virzieni pārstāv trīs tēmas: “Inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai”, “Sabiedrības veselība un e- veselība” un “Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika”. Kopumā pētniecības projekti koncentrējas uz inovatīvu risinājumu izstrādi un attīstību Baltijas un Eiropas Ekonomikas zonas reģionos.  

Latvijas Universitātes pētnieki savos projektos paredzējuši izstrādāt gan mākslīgajā intelektā bāzētu monitorēšanas programmu diabēta pacientu aprūpei, gan kā veicināt lauksaimniecības ilgtspēju, uzlabojot augu adaptācijas spējas izaicinošos klimata apstākļos. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs pētīs fizisko aktivitāšu ietekmi uz krūts vēža novēršanu, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki plāno izstrādāt olu čaumalu pārstrādes koncepciju biomateriālos kaulaudu atjaunošanai, gan pētīt specializēta betona izveidi, kurā ilglaicīgi varētu uzglabāt bīstamos atkritumus. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts strādās pie tehnoloģiskajiem risinājumiem alumīnija atkritumu pārstrādē, iegūstot ūdeņradi, ko izmantot enerģētikā, bet Vidzemes Augstskola pievērsies pētniecībai par sabiedrības un ekonomikas izmaiņām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā, lai noteiktu, kādas ir bijušas ekonomikas attīstības tendences minētajos reģionos.

EEZ/N grantu finansējums Baltijas pētniecības programmā nodrošina kopējas pētniecības veikšanu, ilgtspējīgas un plašas sadarbības iespējas starp Baltijas valstu un programmas donorvalstu (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) pētniekiem un pētniecības organizācijām, lai uzlabotu Baltijas valstu pozīciju Baltijas jūras reģionā, Baltijas un Ziemeļvalstu pētniecības telpā, kā arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Programma atbalsta uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar donorvalstu pētniekiem un zinātniskajām institūcijām. Vienlaikus programma stiprina attiecības ar donorvalstīm politiskā līmenī un Eiropas līmenī kopīgu interešu jomās.

Baltijas pētniecības programmas projektu īstenošana uzsākta 1. maijā, savukārt kopējais pieejamais finansējums Latvijā līdz 2024. gadam ir 7,5 milj. eiro. Apstiprināto projektu  īstenošanas izmaksas variē no 800 tūkstošiem eiro līdz vienam miljonam eiro, bet kopējā apstiprināto projektu summa sastāda 7 264 540,95 eiro. Programmas kopējais pieejamais finansējums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro. Konkursā apstiprinātās Latvijas pētniecības organizācijas veido sadarbību ar partneriem no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Islandes pētniecības institūcijām.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ/N granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet Valsts izglītības attīstības aģentūra ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!