Izsludināts projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Izsludināts projektu konkurss EEZ un Norvēģijas grantu stipendiju aktivitātē

Stipendiju aktivitātē paredzēts attīstīt augstākās izglītības studentu, akadēmiskā un administratīvā personāla zināšanas, prasmes un kompetenci pētniecības jomā. Stipendiju konkursā projektus var iesniegt akreditētas Latvijas augstskolas, kurām projektā ir jāiesaista vismaz viens donorvalsts partneris no Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas augstskolas. Projektos iespējams īstenot divu veidu mobilitātes – studējošo mobilitāti no trīs līdz 11 mēnešiem un akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitāti no vienas līdz četrām nedēļām. Projekta minimālais programmas finansējums ir 10 000 eiro, maksimālais finansējums ir 200 000 eiro, bet kopējais finansējums ir 1 582 866 eiro.

Aktivitātē plānots palielināt pētniecības projektu ietekmi, līdz ar to stipendiju projektu iesniegumi, kas veidos sadarbību ar apstiprinātajiem Baltijas pētniecības projektiem, paaugstinās savas iespējas finansējuma saņemšanai. Vienlaikus Baltijas pētniecības programmā iesaistītie projektu īstenotāji ir aicināti apvienot pētniecības un stipendiju aktivitātes, iesaistot doktorantus, maģistra un bakalaura studentus kopīgos pētniecības projektos.

VIAA konkursu rīko sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūru augstākās izglītības jomā. EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli. Stipendiju aktivitāte sniedz ieguldījumu augstākajā izglītībā un pētniecībā, mazinot ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā, stiprinot divpusējās attiecības un veicinot apmaiņu starp donorvalstīm un Latviju.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!