Latvijā tiks pilnveidota klimata pārmaiņu aspektu integrācija nozaru un reģionālajās politikās - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Latvijā tiks pilnveidota klimata pārmaiņu aspektu integrācija nozaru un reģionālajās politikās

2020. gada 4. novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Norvēģijas Grantu programmas klimata un vides programmas ietvaros noslēgusi līgumu par iepriekš noteiktā projekta  “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” īstenošanu.

VARAM sadarbībā ar projekta partneriem Norvēģijas Vides aģentūru, Centrālo statistikas pārvaldi un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” līdz 2023. gada 28. septembrim īstenos aktivitātes, kuru ietvaros paredzēts izstrādāt vairākus klimata pārmaiņu politikas plānošanas rīkus, tai skaitā izstrādāt elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un F-gāzēm, atjaunot Latvijas klimata pārmaiņu scenāriju 2100. gadam, uzlabot nacionālās brīdināšanas sistēmu saistībā ar meteoroloģiskām parādībām, kā arī veikt Latvijas krasta erozijas novērtēšanu un izstrādāt risinājumus tās novēršanai.

Projektā paredzēts integrēt klimata pārmaiņu politiku tādās jomās kā finanses, apdrošināšana, ēku, ceļu un dzelzceļu būvniecība, teritorijas izmantošanas plānošana un pārplānošana. Tiek plānots ieviest arī jaunu studiju kursu pašvaldību darbiniekiem par klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām. Plašāka informācija par Norvēģijas Grantu programmu „Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” pieejama šeit.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!