Plāno programmas “Korekcijas dienesti” divpusējo sadarbību 2021. gadam - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Korekcijas dienesti

Plāno programmas “Korekcijas dienesti” divpusējo sadarbību 2021. gadam

2020. gada  oktobrī  videokonferencē  tikās pārstāvji no Latvijas un Norvēģijas, lai pārrunātu Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” un projekta* turpmāko divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanu. 

Ņemot vērā  COVID-19 pandēmijas rezultātā noteiktos pārvietošanās un pasākumu rīkošanas ierobežojumus, programmas “Korekcijas dienesti” un projekta komandas darbā videokonferences ir nozīmīgs instruments, kā stiprināt sadarbību ar partneriem Norvēģijā un citās Norvēģijas grantu saņēmējvalstīs. Līdz ar to programmas īstenotāji turpina aktīvi virzīties uz mērķi – izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu atklātā cietuma un korekcijas dienestu personāla apmācību infrastruktūru Olaines cietuma teritorijā.   

Sanāksmes  dalībnieki diskutēja par iespējām pielāgot plānotās aktivitātes un turpināt to īstenošanu arī noteiktajos ierobežojošajos apstākļos. Tomēr nācās secināt, ka daļa aktivitāšu, piemēram, prakses vadītāju apmācības, ir īstenojamas un savu mērķi var sasniegt tikai klātienes apstākļos. Tādēļ to norise pārcelta 2021. gadā.  

Norvēģijas pārstāvji piedāvāja Latvijas pusei iespēju iepazīties ar jau sagatavotiem informatīviem mācību video materiāliem par dažādām aktuālām tēmām ieslodzījuma vietās. Šie materiāli varētu būtu papildinoša alternatīva līdzšinēji plānotajam projekta saturam. Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji atzinīgi novērtēja piedāvājumu un pauda gatavību izvērtēt, vai materiāli būs noderīgi Latvijas korekcijas dienestu darbā. 

Tāpat Latvijas puse informēja klātesošos par projekta iepirkumu, tostarp mācību centra un atklātā cietumu korpusa projektēšanas un būvniecības iepirkuma procedūras gaitu.  

Turpinot jau iesākto sadarbības praksi tiešsaistē, programmas “Korekcijas dienesti” un projekta sadarbības partneri plāno tikties š.g. decembrī.   

*Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts “Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā”. 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai. 

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!