Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Korekcijas dienesti

Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai

2020. gada 18. jūnijā norisinājās Norvēģijas grantu starptautiskās darba grupas “Novērtējums un indikatori” sanāksme, kurā attālināti tikās pārstāvji no Norvēģijas, Latvijas un vēl piecām Eiropas valstīm.

Darba grupa pirmo reizi tikās pagājušā gada maijā Apvienotajā Karalistē, kad aizsāka diskusiju par nepieciešamību ieviest korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju (Measuring the Quality of Prison Life survey) (turpmāk – Metodoloģija) Norvēģijas grantu saņēmējvalstīs. Šis rīks, pielietojot 21 vērtēšanas dimensiju (piemēram, cieņa, cilvēcība, darbinieku un ieslodzīto savstarpējās attiecības, labsajūta, personīgā izaugsme u.c.), ļauj efektīvi novērtēt cietumu darbinieku un ieslodzīto labsajūtu, kā arī sniedz informāciju par apstākļiem ieslodzījuma vietā. Metodoloģija paredz veikt šo mērķa grupu aptaujas par dažādiem jautājumiem, kurās izmanto 5 kritēriju vērtējumu no “pilnībā nepiekrītu” līdz “pilnībā piekrītu”. Šī Metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar britu zinātnieci Elisonu Līblingu (Alison Liebling), un pastāvīgi tiek pilnveidota. Metodoloģija paredz veikt ieslodzījuma vietas vides analīzi caur darbinieku un ieslodzīto uzskatu prizmu, atspoguļojot reālo cietuma vidi, to, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi vai kādas izmaiņas jau ir panāktas. To  efektīvi pielieto daudzās valstīs. Kā norāda pētnieki, sociālajam un morālajam klimatam cietumā ir tieša saistība ar ieslodzīto pašnāvību skaitu un recidīva rādītājiem.

Turpinot iepriekš aizsākto diskusiju par Metodoloģijas ieviešanu Norvēģijas grantu sešās saņēmējvalstīs, sanāksmes laikā Kembridžas Universitātes Kriminoloģijas institūta pētniece Betānija Šmita (Bethany Schmidt) analizēja metodoloģijas dažādās pielietošanas iespējas.

Lai veicinātu zināšanās un pieredzē balstītu Metodoloģijas apgūšanu un ļautu to efektīvāk pielāgot Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas un Čehijas situācijai korekcijas dienestu sistēmām, 2021. gada februārī Norvēģijā notiks apmācības Norvēģijas grantu programmu pārstāvjiem. Apmācībās praksē ar reāliem piemēriem tiks apskatītas dažādas Metodoloģijas  piemērošanas iespējas. Plānots, ka apmācības vadīs Kembridžas Universitātes Apvienotajā Karalistē speciālisti. Tiek sagaidīts, ka atgriežoties savās mītnes vietās, apmācību dalībnieki turpinās Metodoloģijas ieviešanu, īstenojot pētījumus par ieslodzījumu vietu vides apstākļiem. Tāpat tie spēs dalīties zināšanās ar kolēģiem un nozares speciālistiem, kļūstot par Metodoloģijas  vēstnešiem.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!