Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas grantu projekta ieviešanā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Korekcijas dienesti

Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas grantu projekta ieviešanā

Norisinājusies trīspusējā pieredzes apmaiņas videosanāksme starp Norvēģijas, Bulgārijas un Latvijas speciālistiem, kuri ievieš Norvēģijas grantu korekcijas dienestu programmas.

Latvijā ar Norvēģijas grantu atbalstu projekta ietvaros paredzēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra un atklātā cietuma korpusa projektēšana un būvniecība. Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projekta būvniecības norisi.  Līdzīgus mācību centrus korekcijas dienestu personālam plānots būvēt arī Lietuvā un Bulgārijā. Šāda savstarpēja diskusija starp Norvēģijas grantu saņēmējvalstīm ar līdzīgiem projekta mērķiem veicina vienotu izpratni par nepieciešamajām darbībām turpmākā projektu īstenošanā.

Ņemot vērā to, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde ir uzkrājusi pieredzi, īstenojot līdzīgu projektu iepriekšējā Norvēģijas grantu periodā, kurā Olaines cietuma teritorijā tika uzbūvēts un izveidots centrs ieslodzītajiem ar atkarību problēmām (Atkarīgo centrs), Latvijas puses sniegtā informācija Bulgārijas kolēģiem bija ļoti noderīga. Ar Norvēģijas grantu atbalstu Bulgārijā plānots izveidot mūsdienīgām prasībām atbilstošu korekcijas dienestu personāla apmācību infrastruktūru. Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta (Bulgaria General Directorate “Execution of Sentences”), pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar plānoto infrastruktūras būvniecības koncepciju, kas ietver Mācību centra, jauna prakses cietuma un pusceļa mājas izveidi. Tas ļaus nodrošināt mūsdienīgas infrastruktūras pieejamību un jaunu metožu ieviešanu darbā ar ieslodzītajiem, veicinot Bulgārijas korekcijas dienestu sistēmas pilnveidi.

Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju pārrunāt aktuālos jautājumus, dalīties pieredzē, gūt atbildes un apspriest veiksmīgākos risinājumus projektu realizācijā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!