Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbiba starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2009-2014
Periods 2009-2014
Par grantiem
Projektu rezultāti
Projektu stāsti
Dokumenti