Normatīvo aktu projekti - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Periods 2009-2014
Periods 2009-2014
Par grantiem
Projektu rezultāti
Projektu stāsti
Dokumenti

Normatīvo aktu projekti

Open

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi””

Finanšu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts), kuru 2016.gada 28.jūlijā plāno izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka atbilstoši donorvalstu apstiprinātajiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.- 2017.gadam” un Nacionālā Bilaterālā fonda līguma grozījumiem tiek pagarināti aktivitāšu īstenošanas termiņi un līdz ar to arī noslēguma pārskata iesniegšanas termiņš. Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ļaus Tehniskās palīdzības fonda un Nacionālā bilaterālā fonda aktivitātes īstenot ilgāku laika periodu, tādējādi nodrošinot uzraudzību pār donorvalstu pagarinātajām programmām, kā arī veicinot pieredzes apmaiņu starp donorvalstīm iekšējā audita jomā un bilaterālo sadarbību starp Eiropas Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.

Priekšlikumus par noteikumu projektu var nosūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: jekaterina.kapilova@fm.gov.lv līdz š.g. 2.augustam.