Atklāta pieteikšanās uz iniciatīvu “Sadarbības iespējas zaļo inovāciju jomā” Sofijā, Bulgārijā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Atklāta pieteikšanās uz iniciatīvu “Sadarbības iespējas zaļo inovāciju jomā” Sofijā, Bulgārijā

Izsludināšanas datums:
29.04.2024
Iesniegšanas datums un laiks:
29.05.2024 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
20000€

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Divpusējās sadarbības fonda ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai iniciatīvā “Sadarbības iespējas zaļo inovāciju jomā” (Business Cooperation and the European Green Deal) Sofijā, Bulgārijā. Iniciatīvas mērķis ir veicināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju jomā Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, kā arī sadarbības tīkla veidošanos, pieredzi, zināšanu, tehnoloģiju un labākas prakses piemēru apmaiņu starp Latviju, Norvēģiju un citām Eiropas Ekonomiskās zonas dalības valstīm.  

Eiropas Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar Eiropas Savienības plānu klimata pārmaiņu un vides degradācijas radīto problēmu pārvarēšanai – Eiropas Zaļais kurss. Plāna mērķis ir pārvērst klimata un vides problēmas par iespējām visās politikas jomās – radīt plašas iespējas Eiropas uzņēmumiem radīt jaunas tehnoloģijas un ilgtspējīgus risinājumus, kas noved pie vērtību radīšanas.

Pasākuma mērķis ir veicināt Eiropas zaļā kursa izvirzīto mērķu sasniegšanu, apzināt izaicinājumus uzņēmumu sadarbībai zaļo risinājumu jomā, izpētīt, kā vislabāk sadarboties zaļo risinājumu jomā, kā arī radīt sinerģiju starp Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem, kā arī Eiropas un valstu finansējuma programmām.

Dalībai pasākumā aicinām pieteikties Latvijā reģistrētiem komersantiem, kuru produkta vai pakalpojuma inovācija saistās ar zaļajām inovācijām. Pasākuma ietvaros galvenās tēmas ir oglekļa uzkrāšana un uzglabāšana, digitalizācija un ilgtspēja zilās ekonomikas jomā, izejvielas, un ūdeņradis transportam.

Norises laiks: no 2024. gada 4. līdz 5. jūnijam Sofijā, Bulgārijā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  2024.gada 17.maijs plkst. 23.59.

Pieejamais finansējums

Plānotais komersantu skaits apstiprināšanai dalībā iniciatīvā ir 10 komersanti. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots. Maksimālais atbalsts vienam komersantam var būt līdz 2000 euro pārstāvim. Iniciatīvas ietvaros atbalsts tiek sniegts vienam komersanta pārstāvim. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas

Komersantam jārēķinās ar komandējuma izmaksu iepriekš finansēšanu (dalības maksas, informācijas izvietošana konferences katalogā, kā arī komandējuma izmaksām – transports, naktsmītne, dienas nauda). Pēc pasākuma norises komersantam komandējuma izdevumus 100% apmērā būs iespējams atgūt. Ar attiecināmajām izmaksām var iepazīties https://business.gov.lv/atbalsta-programmas/divpusejas-sadarbibas-fonds-latvija-norvegija#attiecinamas-izmaksas

Pieteikumu var iesniegt:

Aizpildot pieteikumu jānorāda plānotie sasniedzamie rādītāji, piemēram, jaunu sadarbību izveide, biznesa kontaktu iegūšana u.tml.

Informācija par Divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku:

Detalizētu informācija par Divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, attiecināmajām izmaksām ir iespējams iegūt: business.gov.lv/atbalsta-programmas/divpusejas-sadarbibas-fonds-latvija-norvegija

Kad Jūsu reģistrāciju iniciatīvai apstiprinās LIAA, vēršam uzmanību, ka visiem dalībniekiem būs jāreģistrējas B2Match platformā. Tajā būs iespējams atrastsarakstu ar Eiropas partneriem no 12 valstīm, kas vēlas, ir gatavi un spēj sadarboties, lai sasniegtu Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus.

Reģistrēšanās profilā:

Ar jautājumiem par pieteikšanos iniciatīvai aicinām griezties pie LIAA Norvēģijas Finanšu instrumenta departamenta vadošā eksperta – Rūdolfa Erdmaņa elektroniski – rudolfs.erdmanis@liaa.gov.lv vai zvanot 26470167.

Divpusējās sadarbības fonds ir Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.‑2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” iniciatīva, ko apsaimnieko LIAA. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu mērķis ir pilnveidot Latvijas un Norvēģijas sadarbību un uzlabot savstarpējās zināšanas un izpratni zaļo inovāciju, dzīves kvalitāti atbalstošo tehnoloģiju, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības jomā

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!