Šodien Rīgā atklāta Bērna māja, kas veicinās seksuālās vardarbības gadījumu pret bērniem atklāšanu un izmeklēšanu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Šodien Rīgā atklāta Bērna māja, kas veicinās seksuālās vardarbības gadījumu pret bērniem atklāšanu un izmeklēšanu

Bērna māja ir zem viena jumta pieejams speciālistu atbalsts seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un to nevardarbīgajiem tuviniekiem, lai nodrošinātu saudzīgu attieksmi izmeklēšanas ietvaros un piekļuvi tiesu sistēmai, izvairītos no atkārtotas traumatizēšanas, notikušo atkārtoti stāstot dažādiem speciālistiem, un nodrošinātu psihosociālo atbalstu bērna atlabšanai un traumas seku pārvarēšanai. Bērna mājā ir īpaši pielāgota un bērniem draudzīga vide un tās principi paredz uz bērnu centrēta starpdisciplināra modeļa izveidi un ieviešanu. Paralēli Bērna mājā tiek sniegts arī konsultatīvs atbalsts dažādu jomu speciālistiem, īpaši sociālo dienestu un bāriņtiesu darbiniekiem, kā arī rīkotas speciālistu apmācības darbam ar vardarbībā cietušajiem bērniem.

Bērna māja Latvijā ir izveidota, pateicoties Eiropas Ekonomikas Zonas grantu finansējumam programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros. Iekšlietu ministrija ir minētās programmas apsaimniekotājs, savukārt Labklājības ministrija ir programmas projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” īstenotājs.

Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Fotogrāfs Patrick Hadjadj
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!