EEZ un Norvēģijas grantu programmas aktivitātei “Inovācijas centri” pieejams papildu finansējums - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

EEZ un Norvēģijas grantu programmas aktivitātei “Inovācijas centri” pieejams papildu finansējums

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ un Norvēģijas finanšu instruments) 2014. – 2021. gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projektu līdzfinansējuma saņēmējus (projekta īstenotājus) pieteikties papildu finansējuma piešķiršanai, lai sasniegtu papildu rezultātus un iznākumus. Kopumā ir pieejams finansējums 141 454,00 eiro apmērā.

Projekta īstenotāji var iesniegt projekta līguma grozījumu pieprasījumu par finansējumu 35 363,50 eiro vienam projektam papildu aktivitātēm – projektā jau iekļautas darbības papildus īstenošanai vai jaunas darbības īstenošanai, abos gadījumos paredzot papildu rezultātu un iznākuma rādītāju sasniegšanu. Uz papildu finansējuma izlietojumu attiecināmi visi spēkā esošie nosacījumi par atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām, kā arī neattiecināmajiem izdevumiem. Projekta īstenotājam jānodrošina līdzfinansējums 10 procentu apmērā no papildu rezultātu un iznākuma rādītāju sasniegšanai piešķirtās summas.

Lai pieteiktos papildu finansējumam, projekta īstenotājiem līdz 2023. gada 18. oktobrim jāaizpilda un uz e-pastu info@viaa.gov.lv jānosūta:

  1. aizpildīta grozījumu pieprasījuma veidlapa (1.pielikums), tajā angļu valodā ietverot informāciju par papildus sasniedzamajiem rezultātiem un iznākuma rādītājiem, kā arī norādot projekta līgumā un tā pielikumos plānotās izmaiņas, klāt pievienojot šādus pielikumus:
    • atbilstoši plānotajām izmaiņām aktualizēts projekta līguma 1.pielikums “Projekts”;
    • projekta papildu rezultātu un iznākuma rādītāju sasniegšanai pieprasītā papildu finansējuma budžeta kopsavilkums (izmantojama projekta budžeta kopsavilkuma veidlapa);
  2. finansējuma saņēmēja apliecinājums latviešu valodā (1.pielikuma veidlapa “Apliecinājums”).

Grozījumu pieprasījumu vērtēšanu VIAA veiks 10 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas termiņa beigām atbilstoši izstrādātajai vērtēšanas veidlapai. VIAA kārtība par papildu finansējuma piešķiršanu ir publicēta EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta vienotajā tīmekļa vietnē https://eeagrants.lv, sadaļā Inovācijas centru aktivitātes vadlīnijas un informatīvie materiāli.

Aktivitāte “Inovācijas centri” ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” komponentēm, ko finansiāli atbalsta EEZ un Norvēģijas grantu programma. Programmu Latvijā īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra. Aktivitātes mērķis ir uzlabot zināšanu attīstību STEM jomās, kā arī veicināt karjeras attīstību, izstrādājot jaunas izglītības un mācību programmas skolotājiem, studentiem un skolēniem STEM jomās. 

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!