Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumā atzinīgi novērtēts panāktais progress cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas pētījumā atzinīgi novērtēts panāktais progress cīņā ar ekonomiskajiem noziegumiem

Publicēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) veiktā pētījuma ziņojums par sadarbības un koordinācijas mehānismu starp Valsts policijas pārvaldēm un citām institūcijām, kas iesaistītas ekonomisko noziegumu izmeklēšanā. Pētījumā novērtēts līdz šim panāktais progress Latvijā cīņā pret ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, vienlaikus vēl iezīmējot jomas, kurām jāpievērš uzmanība.

ESAO daudzu valstu nacionālo risku novērtējumos kā vienu no galvenajiem riskiem identificē tieši starptautiskās organizētās noziedzības veiktos ekonomiskos noziegumus un veiktajos pētījumos palīdz parteriem identificēt nepilnības un sniegt ieteikumus, kādā veidā pilnveidot sadarbības un koordinācijas mehānismus starppārvalžu un starpinstitucionālā līmenī šādu noziegumu efektīvākai izmeklēšanai.

Pētījums norisinājās laika posmā no 2021. gada sākuma līdz 2022. gada 30. jūnijam Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros. Tas veikts ar mērķi paaugstināt izmeklēšanas efektivitāti un uzlabot sadarbību starp Valsts policijas struktūrvienībām, kā arī starpinstitucionālo sadarbību šajā izmeklēšanas jomā. Un šī gada 8. decembrī publicēts pētījuma ziņojums ar galvenajām atziņām.

Pētījumā veiktas intervijas ar ekspertiem, kas saistīti ar ekonomisko noziegumu izmeklēšanu, lai apzinātu sadarbības un koordinācijas līmeni un kvalitāti izmeklēšanā un pierādījumu apstrādē par tādiem noziegumiem, kuriem ir tieša negatīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Tajā piedalījās eksperti no Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Iekšlietu ministrijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta, Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras, Rīgas tiesas apgabala prokuratūras, ASV vēstniecības Latvijā, Finanšu izlūkošanas dienesta.

Ziņojumā uzsvērts panāktais progress Latvijā, cīņā pret ekonomiskajiem un finanšu noziegumiem, vienlaikus vēl iezīmējot jomas, kurām jāpievērš uzmanība. Neskatoties uz to, aizvien nepieciešams stiprināt krimināltiesību jomas kapacitāti un veicināt sadarbību ar galvenajiem dalībniekiem Eiropas un starptautiskajās tiesībaizsardzības organizācijās, lai nodrošinātu veiksmīgu noziegumu izmeklēšanu vēl efektīvāk arī turpmāk.

Ziņojumā norādīts, ka noziedzīgās struktūras un organizētās grupas motivē peļņa, ko tās gūst savu noziedzīgo darbību rezultātā, līdz ar to Latvijai nepieciešams dot skaidru vēstījumu, ka šī nav valsts, kurā nodarboties ar nelegālo rūpalu un nepieciešams parādīt savu apņemšanos, ka tie, kas to tomēr darīs, tiks saukti pie kriminālatbildības.

Pētījuma ziņojums “Interagency Coordination in Economic Crime Investigations in Latvia” oriģinālvalodā (angļu) pieejams šeit: https://www.oecd.org/publications/interagency-coordination-in-economic-crime-investigations-in-latvia-79d844e6-en.htm

Pētījums norisinājās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr.EEZ/VP/2020/1 “Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā” ietvaros

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!