Aizvadīts pieredzes apmaiņas seminārs Islandē - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Aizvadīts pieredzes apmaiņas seminārs Islandē

No 1. līdz 2.septembrim Latvijas Zinātnes padomes (LZP) delegācija devās uz Islandi, lai piedalītos Islandes Pētniecības centra (RANNIS), Islandes Augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju ministrijas un LZP organizētā zinātnes politikas veidošanas un ieviešanas seminārā, kas tiek organizēts EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” Divpusējā sadarbības fonda ietvaros.

Semināra mērķis bija veidot ilgtspējīgu sadarbību, abpusēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu starp Islandes Pētniecības centru, Islandes Augstākās izglītības, pētniecības un inovāciju ministriju, Latvijas Zinātnes padomi un Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju zinātnes politikas veidošanas un ieviešanas jomā.

LZP direktore Lauma Muižniece sniedz prezentāciju par Latvijas Zinātnes padomes struktūru, funkcijām un darbības virzieniem

Dienas otrajā pusē sekoja Rannis direktora Ágúst Hjörtur Ingþórsson prezentācija, kurā bija pārskats par Rannis struktūru, ieviešanas aktivitātēm, funkciju sadalījumu starp struktūrvienībām un sinerģiju starp tām, galvenajiem izpildes indikatoriem, attīstības stratēģiju un tās mērķiem, starptautisko sadarbību (HE, EEZ/N finanšu instruments utml.), sadarbības modeli starp Rannis un augstākās izglītības un pētniecības institūcijām, starpinstitucionālo sadarbība Islandē, pētniecības rezultātu komercializāciju un atbalstu pētniekiem. Pēc prezentācijas sekoja diskusija un sarunas par labās prakses piemēriem un dažādu prakšu ieviešanu abās valstīs.

Semināra ietvaros tika apmeklēta  Islandes Universitāte, kur Starptautiskās sadarbības departaments prezentēja universitātes pieeju ārvalstu projektu piesaistē un administrēšanā, iekšējo projektu vadīšanā, atbalstu saviem pētniekiem un studentiem. Turpinājumā vizīte Groska, kur notika tikšsanās ar Islandes tehnoloģiju pārneses centra Auðna vadītāju, viņa prezentēja centra aktivitātes, mērķus un sadarbību ar Rannis. Noslēgumā vizītes dalībniekiem bija iespēja pievienoties Islandes bezpeļņas organizācijas Klak veidotam pasākumam jaunuzņēmumiem. Klak iestādi pārvalda Islandes Universitāte, Reikjavikas Universitāte, IT uzņēmums Origo, Biznesa Inovāciju fonds un Zviedrijas Rūpniecības asociācija.

Pēc vizītes iegūtās atziņas un potenciāli pārņemamie labās prakses piemēri tiks apkopoti un izstrādātas rekomendācijas turpmākai Latvijas Zinātnes padomes darbības uzlabošanai.

LZP projekts “EEZ un Baltijas valstu kopīgās sadarbības platformas pētniecības administratoriem stiprināšana” tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Izglītība un pētniecības” Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!