Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās

Programma Reģionālā Attīstība un Kultūra
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris TENTHAUS, Norvēģija (https://www.tenthaus.no/)
Projekta nacionālais Nr. EEZ/2022/2/27
GrACE projekta Nr. LV-LOCALDEV-0036
Līguma Nr. 4.3.1-12-21
Līguma parakstīšanas datums 28.09.2022
Projekta nosaukums Mākslinieks ir klātesošs – laikmetīgās mākslas rezidences skolās
Līdzfinansējuma saņēmējs Biedrība “Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs” (https://lcca.lv/)
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.11.2022
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 228 713.36€
Grantu finansējums 194 406.36€
Valsts līdzfinansējums 34 307.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis: Lai atjaunotu pandēmijas laikā zaudēto saikni ar skolām un iekļautu laikmetīgo mākslu skolu ikdienā, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs ir uzrunājis 6 aktīvi strādājošus un bērnu / jauniešu auditorijā un iekļaujošu laikmetīgās kultūras produktu attīstīšanā ieinteresētus un motivētus Latvijas māksliniekus pavadīt 1-3 mēnešus rezidencēs 6 dažādās skolās Latvijā. Mākslas darbu tēmas, to sociālā problemātika tiks izvēlēta cieši kopā ar bērniem un jauniešiem un būs saistīta ar skolas / vietas vēsturi, novadpētniecību, un mākslinieku darba metodes ietvers mākslu kā pētniecību, dziļu komunikāciju ar mērķauditoriju un mākslas darbu radīšanu ar skolēnu līdzdalību. Mākslas rezidenču galarezultāts - 6 dažādi starpdisciplināri laikmetīgās mākslas projekti tiks iekļauti Starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla SURVIVAL KIT 2023. gada programmā, kā pašu bērnu un jauniešu veidota laikmetīgās mākslas izstāde / projekta prezentācija. Paralēli tam, šie darbi tiks dokumentēti un ievietoti projekta interneta platformā un kalpos par iedvesmas avotu māksliniekiem un mākslas institūcijām arī citās valstīs. Projekta ietvaros ir ieplānota atbalsta un mentoringa programma projekta māksliniekiem, gan lekciju cikls laikmetīgās mākslas iepazīšanai pedagogiem, gan tiks izdots praktisks ceļvedis skolotājiem, kā laikmetīgo mākslu un neformālās izglītības metodes izmantot skolu programmās un šie noderīgie resursi tiks veidoti ciešā sadarbībā ar skolām, skolēniem, māksliniekiem un laikmetīgās mākslas partnerorganizācijām no Norvēģijas. Mākslas rezidences skolās ir inovatīva prakse Latvijā, taču starptautiski to īsteno daudzviet. Rezidenču programmas mērķis ir padarīt to par dzīvotspējīgu formātu Latvijā arī nākotnē, šāda veida rezidences Latvijā veidojot katru gadu, aicinot gan māksliniekus pieteikt savu kandidatūru, gan skolas pieteikties šo iespēju izmantot. Projekta sagaidāmais rezultāts: Projekta ietvaros tiks radīts mākslas rezidenču modelis Latvijas vispārizglītojošajās skolās, kas ietvers mākslinieka ciešu sadarbību izvēlētajā skolā Latvijas reģionā: vismaz 10 kontaktstundas 1 – 3 mēnešu garumā kopā ar projektā iesaistīto klasi / interesentu grupu no dažādām klasēm (10-25 personas) un vismaz 2 skolas pedagogiem. Pirms rezidenču uzsākšanas mākslinieki tiks sagatavoti darbam ar izvēlēto auditoriju 6 lekciju ciklā, kas tiks organizēts, iesaistot Norvēģu partnerus. Tās būs pieredzes apmaiņas vizītes un attālinātas lekcijas, iesaistot pieredzējušus neformālās izglītības speciālistus laikmetīgās mākslas jomā un starptautiski strādājošus māksliniekus ar pieredzi tieši mākslas darbu radīšanā bērniem un jauniešiem. Rezidenču norises laikā māksliniekiem tiks nodrošināta regulāra atbalsta sistēma, tiekoties savstarpējās fokusgrupās gan ar projekta kuratoriem, gan Norvēģu partnerinstitūcijas atbalstu. Kopā ar LLMC mediatoriem tiks dokumentēts rezidenču process. Arī skolotāji tiks iesaistīti rezidenču radošajā darbā, lai kopīgi strādātu pie pavadošā materiāla – skolotāju izglītības darbu papildinoša rīka, kurā būs aprakstītas un ilustrētas radošas metodes un idejas, kā laikmetīgo mākslu iekļaut mācību stundās. Šis rīks tiks veidots arī sadarbojoties ar Skola2030, lai nodrošinātu to, ka tas atbilst izglītības saturam un ir maksimāli praktisks un noderīgs ikvienam skolotājam Latvijā. Izglītības rīks tiks publicēts pēc rezidenču norises. Skolotājiem tiks piedāvātas 6 dažādas tiešsaistes lekcijas par laikmetīgo mākslu, kuras vadīs projektā iesaistītie mākslinieki un laikmetīgās mākslas eksperti. Lekciju cikls būs izglītojošs un sniegs skolotājiem prasmes un zināšanas, arī kvalifikāciju un pārliecību laikmetīgo mākslu iekļaut savās mācību stundās. Lekciju cikls būs pieejams ikvienam interesentam bezmaksas. Starptautiska vasaras skola – nometne bērniem un jauniešiem norisināsies 5 dienas Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros Valmierā, kur projekta mākslinieki kopā ar Norvēģijas māksliniekiem piedāvās ikvienam interesentam piedzīvot laikmetīgo mākslu. Vēl jo vairāk - radīt to ciešā sadarbībā ar māksliniekiem. Un iepazīt arī ne tikai mākslas radīšanas procesu, bet arī ar izstādes veidošanu saistītas prasmes, kā arī apgūt 21.gadsimtā tik ļoti vajadzīgās prasmes - radošumu, kritisko domāšanu, inovāciju un citas. Rezidenču laikā radītie mākslas darbi tiks producēti un izstādīti starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla SURVIVAL KIT ietvaros Rīgā. Skolēniem tiks sniegta unikāla iespēja strādāt pie profesionālas mākslas izstādes izveides un ekspozīcijas kūrēšanas, gan darboties izstādē kā tās mediatoriem. Skolēni no visiem Latvijas reģioniem tiks aicināti apmeklēt festivālu un aplūkot rezidenču laikā radītos mākslas darbus. Festivālu pavadīs arī radošās darbnīcas, kurās tiks aicināti gan bērni, gan viņu vecāki. Projekta noslēgumā tiks organizēti semināri katrā Latvijas reģionā un digitālajā vidē, prezentējot projekta rezultātus un unikālo palīglīdzekli skolotājiem laikmetīgās mākslas metožu izmantošanai skolu programmās un informējot par rezidenču programmas turpinājumu.
Īstenošanas vieta Visa Latvija
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!