Māksla uz riteņiem - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Māksla uz riteņiem

Programma Reģionālā Attīstība un Kultūra
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Fargefabrikken, Norvēģija (https://fargefabrikken.no/)
Projekta nacionālais Nr. EEZ/2022/2/25
GrACE projekta Nr. LV-LOCALDEV-0035
Līguma Nr. 4.3.1-12-19
Līguma parakstīšanas datums 23.09.2022
Projekta nosaukums Māksla uz riteņiem
Līdzfinansējuma saņēmējs Biedrība “Mākslas centrs NOASS” (http://www.noass.lv/en/)
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.11.2022
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 242 962.00€
Grantu finansējums 206 517.70€
Valsts līdzfinansējums 36 444.30€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis: Projekta ietvaros 2 projekta partneri, viens no LV un viens no NO, apvienos spēkus uz zināšanas, lai kopradītu ceļojošu laikmetīgās mākslas izstādi skolas vecuma bērniem, kurā ar jaunradītiem, kopā ar skolēnu pilot-grupu no Rīgas attīstītiem, starpdisciplāriem, invotatīviem mākslas darbiem, kuru kopējā tēma ir radošums digitālajā laikmetā, piedalīsies vismaz 4 mākslinieki (no LV un NO). Izstāde projekta ietvaros apceļos Latviju (līdz 50 vietas), kā arī viesosies Norvēģijā (vismaz 2 vietās). Tūres ietvaros to pavadīs pārdomāta izglītības programma, kas veicinās bērnu radošumu, izpaušanos, kā arī pētīs radošo procesu, (īpaši, digitālajā laikmetā) neformālā, atbalstošā un iedrošinošā formā (programmu vadīs mākslas mediatori), savukārt skolotājiem tiks rīkotas vismaz 2 informatīvās dienas par projekta norisi un metodēm, kā laikmetīgās mākslas piemērus izmantot mācību procesā (balstoties uz izstādē redzamajiem darbiem). Projekta sagaidāmais rezultāts: Šī projekta ietvaros 2 projekta partneri sadarbosies, veidojot jaunu laikmetīgās kultūras produktu – ceļojošu laikmetīgās mākslas izstādi ar pavadošu izglītības programmu, kas veidota speciāli skolas vecuma bērniem (6-18 gadi). Izstāde būs mobila, tostarp varēs doties arī uz attāliem Latvijas reģioniem, apdzīvotām vietām un skolām, kā arī Norvēģiju. Tā ieradīsies pie bērniem ar festivāla un svētku sajūtu, līdzīgi kā ceļojošs cirks, ar vienotu programmu, ko var atkārtot (replicēt) vairākkārt. Ceļojošā izstāde un to pavadošā izglītības programma dosies (vairākās atsevišķās tūrēs) pie bērniem speciāli izveidotos 2 mikroautobusos. Pirmais mikroautobuss tiks pielāgots, lai tas kalpotu kā izstāžu telpa un mājvieta vismaz 4 jaunradītiem, starpdisciplināriem, Latvijas un Norvēģijas mākslinieku radītiem mākslas darbiem un mākslas darbu grupām (kas izstrādāti sadarbojoties ar Rīgas pilotskolu) un, ko vieno tēma - radošums digitālajā laikmetā, bet otrais autobuss kalpos kā radoša darbnīca / izglītības zona. Abi autobusi tiks iekārtoti tā, lai ļautu ērti izveidot svinīgu un viesmīlīgu vidi skolas pagalmā (objekti, telts, lietussargi, monitori, karogi, plakāti, pupu maisi u.c.). Izstāde un radošā darbnīca, kas atrodas autobusos “izlocās” to tuvumā. Bet paši izstādes un darbnīcas autobusi tiks pārkrāsoti un pielāgoti, tādējādi paši kļūstot par vēl vienu no izstādes mākslas darbiem un vienlaikus kalpojot arī kā projekta papildus reklāma. Izstādes dizaina autors būs arhitekts Krišs Zilgalvis, tās dizains izstrādes procesā tiks testēts kopā ar pilotskolas bērniem, nodrošinot, ka tas ir bērniem draudzīgs, viegli navigējams un saprotams (skatīt projekta 5.pielikumu). Katrā vietā, kur autobusi piestās, bērni tiks aicināti izveidot “klases uzlīmi”, kuru varēs uzlīmēt uz furgona, līdzīgi tām uzlīmēm, kuras, dodoties uz ārzemēm, tika liktas uz automašīnas bagāžas nodalījuma vai koferiem. Izstādes māksliniekus slēgtā konkursā kopīgi izvēlēsies abi projekta partneri, piesaistot profesionālu izstādes kuratoru. Mākslas darbu kritēriju vidū būs: mākslinieciskā kvalitāte, starpdisciplinaritāte, jautrība, radošu inovatīvu metožu izmantošana un iespēja māksliniecisko ideju realizēt tālāk, piedaloties skolēnu grupai (kopā līdz 30 skolēni) no Rīgas pilotskolas. Konkursā tiks aicināti piedalīties mākslinieki, kas strādā ar instalāciju, animāciju un kustīgo attēlu, dizainu, spēļu izstrādi. Piemēram, tādi Latvijas mākslinieki kā Oskars Pavlovskis https://pavlovskis.lv; Līga Spunde: https://ligaspunde.com u.c.). Izvēlētajiem māksliniekiem tiks nodrošinātas ražošanas izmaksas jaunu mākslas darbu radīšanai un izstādīšanai ceļojošajā izstādē. Izstādes un tās pavadošo izglītības programmu veidos mākslas centra NOASS komanda kopā ar sadarbības partneri no Norvēģijas `Fargefabrikken`, izmantojot atjautīgas un jauniešu auditoriju uzrunājošas laikmetīgās mākslas un tehnoloģiju metodes un paņēmienus, kas sasaistīsies ar izstādes programmu un tēmu - “Radošums digitālajā laikmetā”. Auditorijas attīstības elementi un metodes (mērķa grupa skolas vecuma bērniem): Būtiska loma izstādē kā laikmetīgās kultūras produktā būs izstādes pavadošajiem materiāliem. Šajā izstādē mākslas darbu skaidrojošos materiālus, aprakstus un mākslinieku biogrāfijas pasniegsim ar videointerviju palīdzību (videointervijas radīšanā tiks iesaistīti arī pilotskolas bērni), savukārt kuratora konceptu (informatīvo, skaidrojošo daļu, kā arī, kas ir koncepts, par ko ir izstāde) pilotskolas bērni saviem vārdiem skaidros vienaudžiem- izstādes apmeklētājiem (ar videomateriālu palīdzību). Bērni, kas piedalīsies projekta satura izstrādē, vienlaikus gan paši iepazīsies ar laikmetīgās mākslas izstādes veidošanas soļiem, gan piedalīsies jaunas auditorijas attīstības metodes radīšanā un pielietojumā praksē, kas līdz šim Latvijā bijusi maz pielietota metode. Šāda metode ir aizraujoša un iesaistoša, un, jo īpaši, nozīmīga tās auditorijas uzrunāšanai (piemēram, bērni reģionos), kas nav bieži laikmetīgās mākslas pasākumu apmeklētāji. Paredzam, ka neformālā atmosfēra un bērnu pašu stāstījums ļaus mazināt barjeru un aizspriedumus, veicinot atvērtību un izzināšanas prieku par daudzšķautņaino laikmetīgo mākslu un radošumu kopumā. Pilotskola (30 bērnu liela grupa Rīgā) iesaistīsies gan izstādes radīšanas procesā, gan arī kalpos kā testa grupa izstādes programmai. Ar izstādes `testu` domājam - tās praktisku pielāgošanu tieši bērnu lietošanai un auditorijas attīstības programmas pilnveidi. Auditorijas iesaistes aktivitātes un elementi: Programmas ietvaros tiks izveidots jauns saturs un jauna vide, kur izmantojot aizraujošus interaktīvus paņēmienus un rīkus (piemēram, objekti, ekrāni, digitālas prezentācijas, spēle, 3D brilles u.c.), bērniem tiks dota iespēja izzināt laikmetīgās mākslas daudzveidību, mākslas darbu radīšanas metodes un tehnikas, un pats galvenais gūt iedvesmu! Programma ietvers arī līdzdarbības elementus, kur bērni – apmeklētāji tiks aicināti iesaistīties radošajā procesā. Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar veidiem kā var izmantot dažādus medijus un paņēmienus, tajā skaitā mūsdienās visapkārt pieejamās tehnoloģijas jauna radoša satura radīšanai un kreativitātes attīstīšanai, ieskaitot pielietojot mācību procesa ietvarā apgūtās zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas un matemātikas (STEM) prasmes. Ceļojošās mākslas galerijas un radošās darbnīcas darbības metode: Tūres pavadošais mediators pildīs mentora lomu un vadīs ekskursijas, iepazīstinot ar izstādes saturu un mākslas darbiem. Pēcāk bērni tiks aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus, uz kuriem mediators tiem sniegs atbildes. Mediators – laikmetīgās mākslas nozari pārzinošs profesionālis. Ekskursijas turpinājumā bērnus aicinās iesaistīties sagatavotajās interaktīvajās aktivitātēs, klasei sadaloties mazākās grupās pa 4-5 bērniem katrā. Ekskursijas nobeigumā mediators veiks pārrunas ar skolēniem, aicinot tos dalīties savā ekskursijas pieredzē un tādējādi veidojot atgriezenisko saiti. Mākslas mediatora apmācību, darbnīcas satura veidošanu un metodiku uzraudzīs Norvēģijas projekta partneris `Fargefabrikken`, kam šajā jomā ir vairāk nekā 15 gadu pieredze, un kurš par vienu no savām prioritātēm uzskata tiešu darbu ar bērniem, akcentējot katra bērna varēšanu, radošo potenciālu (neizceļot tikai prasmīgākos un talantīgākos bērnus), kā arī veicinot argumentācijas un izteikšanās prasmes. Ņemot vērā, ka daudziem bērniem šīs izstādes apmeklējums būs viena no pirmajām sastapšanās reizēm ar laikmetīgo mākslu (30% pēc zemāk minētajos pētījumos minētās statistikas), par vienu no projekta pamatuzdevumiem uzskatām tādas vides radīšanu, kas bērniem mākslas izziņas, līdzdarbības, refleksijas (pirms un pēc izstādes apmeklējuma) un radošajā procesā ir droša un aicinoša, tādējādi kļūstot par pozitīvu pirmo sastapšanos ar laikmetīgo kultūru. Ar projektu plānojam arī veicināt sabiedrības iesaisti kultūras norisēs, celt bērnu radošumu digitālajā laikmetā un paaugstināt vispārēju dzīvesprieku pēc Covid-19 izolācijas perioda un ar Ukrainas karu fonā. Ceļojošā izstāde vairākās atsevišķās tūrēs ceļos uz vismaz 50 vietām Latvijā (pamatskolām, pilsētas svētkiem, festivāliem un pasākumiem, vasaras nometnēm) un vismaz 2 vietām Norvēģijā (šobrīd uzsāktas sarunas ar “Animation Festival” Fredrikstadē un projekta partneri ,mākslas galeriju Oslo, “Fargefabrikken – Kulturhuset Qulthus”). Ceļošana uz skolām sāksies 2023. gada pavasarī (aprīlī), turpināsies 2023. gada rudenī, un tad atkal no septembra turpināsies līdz pat projekta beigām (2024. gada aprīlī). Pilsētu pasākumi un vasaras nometnes tiks apmeklētas 2023. gada vasaras mēnešos (jūnijā- augustā). 2023. gada pavasarī izstāde tiks prezentēta pedagogiem.
Īstenošanas vieta Visa Latvija
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!