EEZ granti: solis drošākai un konkurētspējīgākai Latvijai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

EEZ granti: solis drošākai un konkurētspējīgākai Latvijai

2022. gada 19. un 20. maijā Iekšlietu ministrija kopā ar Norvēģijas Karalistes vēstniecības, Eiropas padomes un EEZ grantu Finanšu instrumenta biroja pārstāvjiem, kā arī ar projektu īstenotājiem (Valsts policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu izlūkošanas dienestu, Tieslietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas dienestu un Labklājības ministriju) kopīgi atskatījās uz jau sasniegtajiem programmas rezultātiem, kā arī uz vēl plānotajiem ieguldījumiem, lai spertu soļus drošākai Latvijai EEZ grantu 2014. – 2021. gadam programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (programma) vidussposma izvērtējuma pasākuma ietvaros.

Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire

“Mēs, Iekšlietu ministrija, strādājam drošai un konkurētspējīgai Latvijai, kas ir arī EEZ grantu sauklis. Šis sauklis ir gan Iekšlietu ministrijas kā programmas apsaimniekotāja, gan programmas projektu īstenotāju un to sadarbības partneru mērķis kopīgam darbam, lai valsts, kurā speram soli šodien, ir vēl drošāka mums un mūsu ģimenēm, vēl konkurētspējīgāka Latvijas uzņēmējiem, sabiedrībai un starptautiskajiem partneriem, nekā tā, kuru pazinām 2019. gadā, kad programma tika uzsākta,” sacīja Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire, atklājot pasākumu.

Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Viņa Ekselence Kristiāns Ēdegors

“Pateicos Iekšlietu ministrijai kā programmas apsaimniekotājam un Eiropas padomei kā programmas starptautiskajai partnerorganizācijai, pateicos arī projektu īstenotājiem un sadarbības partneriem par jūsu ieguldījumu ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, kā arī par sadarbības veicināšanu tiesībaizsardzības institūciju starpā. Šī programma ir finansiāli lielākā EEZ un Norvēģijas grantu programma Latvijā, kas nozīmē arī programmas apsaimniekotājam lielāko atbildību. Esmu gandarīts par programmas progresu, un par programmas stratēģisko pievienoto vērtību, ko tā dod starptautiskās noziedzības apkarošanā,” uzsvēra Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Viņa Ekselence Kristiāns Ēdegors.

 “Esmu sekojis līdzi programmai no tās īstenošanas uzsākšanas brīža, un varu uzsvērt, ka programma ir daudzsološa, un tā tiek īstenota veiksmīgi,” norādīja EEZ grantu Finanšu instrumenta biroja pārstāvis Franks Arne Sandsunds.

Pasākumu cikla ietvaros Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes kinoloģijas dienests demonstrēja tā darba suņu spējas, kuras programmas ietvaros tiks attīstītas renovētajā kinoloģijas centrā Rēzeknē. Programmas Donori un apsaimniekotājs apmeklēja Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, kurā tika analizēta līdzšinējā programmas pozitīvā ietekme uz noziedzības apkarošanas iespējām Latvijā. Projektu vizītes noslēdza Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, jo pateicoties programmai, jau nākamajā gadā tur plānots atvērt vienas pieturas aģentūru vardarbībā cietušajiem bērniem “Barnahus” (islandiešu valodā – māja bērniem) modelis garantē vardarbībā cietušajam bērnam koordinētu un efektīvu starpdisciplināru atbalstu un novērš bērna atkārtotu emocionālu traumēšanu izmeklēšanas un kriminālprocesa laikā.

Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” kopējais finansējums ir 20 327 059 eiro. EEZ grantu piešķīrums ir 85% jeb 17 278 000 eiro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 3 049 059 eiro. Programmas ieviešanā ir iesaistītas vairāk nekā 15 Latvijas un ārvalstu institūcijas. Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spējas ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā – ieviešot Barnahus modeli.

Vairāk informācijas par programmu: Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē un www.eeagrants.lv.

Informāciju sagatavoja Iekšlietu ministrijas Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!