Atklāta pieteikšanās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai “Sadarbības iespējas kosmosa tehnoloģiju jomā Norvēģijā” - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Atklāta pieteikšanās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvai “Sadarbības iespējas kosmosa tehnoloģiju jomā Norvēģijā”

Izsludināšanas datums:
05.05.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
17.05.2022 16:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
20000€

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā divpusējās sadarbības fonda ietvaros (turpmāk – Iniciatīva) vizītei Norvēģijā.  Iniciatīvas mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju kosmosa tehnoloģiju jomā, kā arī veicināt sadarbības tīkla veidošanos, pieredzi, zināšanu, tehnoloģiju un labākas prakses piemēru apmaiņu starp Latvijas komersantiem un Norvēģijas institūcijām.  

Pasākums norisināsies 2022. gada 6. līdz 10. jūnijam Norvēģijā.

Pieejamais finansējums:

Kopējais pieejamais finansējums atbalstam komersantiem ir 20 000 euro. Komersantam maksimālais atbalsts nedrīkst pārsniegt 2000 euro vienam komersanta pārstāvim. Iniciatīvā drīkst piedalīties tikai viens komersanta pārstāvis. Atbalsta intensitāte ir 100%.

Attiecināmās izmaksas:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu [1] Nr. 500 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 500) 15.3.apakšpunktu.

Komersantam jārēķinās ar sava pārstāvja komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu priekš finansēšanu, kā arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu. Atbalsts komersantam tiek piešķirts saskaņā ar de minimis regulējumu. Radušās izmaksas 100% apmērā komandējuma izdevumiem tiks segtas pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uz atbalstu var pretendēt komersants, kas atbilst MK noteikumu Nr.500 13.punktā noteiktajam.

Pieteikšanās pasākumam:

Pasākumam dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalībnieku skaits pasākuma tiek palielināts, līdz ar to dalībai tiks apstiprināti 8 komersanti.

Informācija par divpusējās sadarbības fonda atlases nolikumu, pieteikumu un aizpildīšanas metodiku, ir iespējams atrast zemāk.

Priekšroka tiks dota tiem komersantiem, kas ražo vai veicina jaunu produktu attīstīšanu tieši kosmosa tehnoloģiju jomā un atbilstoši iesniegšanas datumam un laikam pirmie iesniegs pieteikumu.

Pieteikumu iesniegšanas datumus tiek pagarināts. Lūgums pieteikumus aizpildīt līdz 2022.gada 17.maijam, plkst. 16:59.

Aizpildītu pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti un noformēšanu, nosūtīt uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv.

Pasākumu organizē Norvēģijas valsts dibināta institūcija “Innovation Norway” sadarbībā ar LIAA.


Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!