Uzsāk vērienīgu projektu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu Latvijā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Uzsāk vērienīgu projektu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu Latvijā

2022. gada 11. februārī Iekšlietu ministrija parakstīja līgumu ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), kas sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), uzsāk Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) Grantu finansētu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību

Projekta mērķauditorija ir FID uzraudzības eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, FKTK, kā arī Latvijas komercbanku darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni par aktuālo tēmu loku, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju finanšu sistēmā.

Projektā ar EEZ Grantu atbalstu tiks pilnveidotas iesaistīto iestāžu darbinieku zināšanas par finanšu izmeklēšanu, darbības analīzi, ārzonas struktūrām, kriptovalūtām, korupciju infrastruktūras projektos un iepirkumos, kā arī finanšu iestāžu uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Projekta rezultātā tiks uzlabota informācijas kontrole un analīze, lai konstatētu pirmstiesas kriminālprocesā vai tiesvedībā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai saistītus noziedzīgus nodarījumus. Tas sekmēs Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

Projektā paredzētās aktivitātes ir mācības, darba  semināri un pieredzes apmaiņas vizītes uz citām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā. Projekta īstenošanā tiks ievērots ilgtspējas princips. Tā laikā iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk tiešsaistes apmācību platformā, kā arī pieredzes apmaiņai  darbinieku vidū. Tāpat tiks sagatavoti metodiski un analītiski materiāli par mācību tēmām. Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – FKTK. Kopējais projekta finansējums ir 450 000 eiro, no tā EEZ Grantu finansējums 85% jeb 382 500 eiro un nacionālais līdzfinansējums 15% jeb  67 500 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!