Vides jomas iepriekš noteiktais projekts aicināts iesniegt projekta iesniegumu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Vides jomas iepriekš noteiktais projekts aicināts iesniegt projekta iesniegumu

Š.g. 4. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir nosūtījusi Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktā projekta iesnieguma iesniedzējam – Valsts vides dienestam*, uzaicinājumu iesniegt iepriekš noteiktā projekta “Piesārņoto vietu pārvaldības modeļa digitālā transformācija” iesniegumu novērtēšanai. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2022. gada 4. aprīlim.

*2021. gada 20. decembrī ir veikti grozījumi 2019. gada 23. aprīlī starp Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu ministriju noslēgtajā līgumā par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanu, kas paredz izmaiņās attiecībā uz finanšu līdzekļu pārdali un jaunas programmas aktivitātes – iepriekš noteiktā projekta ieviešanu.

Līdz ar veiktajiem grozījumiem programmas līgumā, stājas spēkā Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumu Nr. 93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi” grozījumi.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!