Latvijas-Norvēģijas sadarbība tiesu ekspertīžu jomā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Latvijas-Norvēģijas sadarbība tiesu ekspertīžu jomā

Eiropas Ekonomiskās zonas grantu 2014. – 2021. gadam (EEZ granti) programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” (Programma) septītā projekta “Tiesu ekspertīžu sistēmas un nozieguma vietas izpētes kapacitātes celšana” ietvaros sadarbībā ar Tieslietu ministriju jau no 2022. gada ir plānots stiprināt Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas spējas drošākai un konkurētspējīgākai Latvijai un Eiropai!

Norvēģijas ekspertu vizīte Latvijā

No 2021. gada 18. līdz 19. oktobrim vizītē Latvijā Norvēģijas Nacionālā Kriminālizmeklēšanas dienesta (“KRIPOS”) speciālisti iepazinās ar Latvijā izmantotajām tiesu ekspertīžu metodēm un izstrādāja turpmākos sadarbības plānus ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi un Valsts tiesu ekspertīžu biroju.

Vizītes laikā Norvēģijas Nacionālā Kriminālizmeklēšanas dienesta speciālisti klātienē apmeklēja Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes un Valsts tiesu ekspertīžu biroja laboratorijas, ne tikai lai iepazītos ar Latvijā izmantotajām tiesu ekspertīžu metodēm, bet arī lai demonstrētu savas prasmes nozieguma vietu 3D skenēšanā, kas turpmākajos gados būs būtiskākais Latvijas un Norvēģijas varasiestāžu sadarbības virziens tiesu ekspertīžu jomā.

Šī vizīte ir rezultāts Iekšlietu ministrijas centieniem stiprināt divpusējo sadarbību iekšlietu sektorā ar Norvēģijas varasiestādēm. Pateicoties Finanšu instrumentu birojam un līdzšinējai Iekšlietu ministrijas sadarbībai ar Norvēģijas Karalistes vēstniecību Rīgā, ir izdevies panākt EEZ grantu rezerves finansējuma piešķīrumu šīs sadarbības stiprināšanai. Programmas apsaimniekotājs, Iekšlietu ministrija, pauž cerību, ka šī vizīte ir aizsākums ciešai ilgtermiņa sadarbībai ar Norvēģijas iekšlietu sektora varasiestādēm un ka turpmākā sadarbība notiks arī citās jomās. Ņemot vērā Ministru kabineta atbalstītos plānus tuvākajos gados veikt tiesu ekspertīžu institūta reformas, īpaši svarīgi ir turpināt visu tiesu ekspertīžu jomā iesaistīto institūciju spēju un zināšanu stiprināšanu, tostarp papildinot to arī ar pasaules labāko praksi, ko sniedz Norvēģijas Nacionālāis Kriminālizmeklēšanas dienests.

Informāciju sagatavoja: Iekšlietu ministrijas Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!