Informatīvais seminārs par grantu shēmas konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 11. augustā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Informatīvais seminārs par grantu shēmas konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 11. augustā

Vieta:
Zoom
Organizē:
Latgales plānošanas reģions

2021.gada 11.augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ grantu Reģioālās attīstības un kultūras sadarbības programmas grantu shēmas “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” projekta iesnieguma dokumentu sagatavošanu.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītājs iepazīstinās arī ar cita finansējuma piesaistes iespējām projekta īstenošanai.

Interesenti aicināti pieteikties dalībai seminārā līdz 2021.gada 10.augustam šeit: https://forms.gle/oCvp1xXigRRvH35k7. Reģistrētajiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

SEMINĀRA PROGRAMMA

9:50      Ierašanās “ZOOM” platformā

10:00   Projekta iesnieguma dokumenti, to noformēšana un iesniegšana:

Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi, De minimis veidlapa, Deklarācija par atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

Andra Minkeviča, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra grantu shēmas koordinatore

10:40 Finansējuma piesaiste un naudas plūsmas pārskats

Vita Pučka, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītāja

11:00   Iepirkumu plānošana un veikšana

Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs

11:40   Jautājumi un atbildes

Grantu shēmas konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Konkursa ietvaros tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 21. septembris.

Iepriekšējais informatīvais seminārs par atklātā konkursa nosacījumiem notika 2021. gada 14. jūlijā un pulcēja vairāk kā 100 dalībnieku. Prezentācijas ieraksts ir publicēts šeit: https://youtu.be/5zq9WGxz4zY

Vairāk informācija par atklāto konkursu:https://eeagrants.lv/2021/06/17/neliela-apjoma-grantu-shemas-atklatais-projektu-iesniegumu-konkurss-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!