Likvidēs vēsturisko naftas piesārņojumu Ventspilī - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Likvidēs vēsturisko naftas piesārņojumu Ventspilī

Ventspils bijušajā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa “Ūdeka” teritorijā un naftas maģistrālo cauruļvadu trases teritorijā Ventspils brīvostas pārvalde jūlijā uzsāk sanācijas projektu, lai attīrītu šīs teritorijas no vēsturiskā naftas produktu piesārņojuma un pārtrauktu piesārņojuma tālāku izplatīšanos.

Projekta ietvaros līdz 2024. gada pavasarim tiks attīrītas vēsturiski ar naftas produktiem piesārņotas vietas, likvidējot piesārņojuma avotu, kas klimata pārmaiņu ietvaros rada būtiskus risku Baltijas jūrai un tās piekrastei, kā arī apkārtējā teritorijā esošo iedzīvotāju veselībai.

Pielietojot ilgtspējīgas attīrīšanas tehnoloģijas projekta ietvaros tiks likvidēta piesārņotās teritorijas grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija un paralēli Baltijas jūras krasta zonai piesārņotajā teritorijā tiks ierīkota filtrējošas – attīrošas barjeras sistēma, kas nodrošinās piesārņotā gruntsūdens migrācijas pārtraukšanu Baltijas jūras virzienā, pilnībā novēršot jūras akvatorija piesārņojuma riskus.

Papildus sanācijas darbiem sadarbībā ar nevalstisko sektoru tiks īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa, paaugstinot sabiedrības izpratni par aktuāliem vides un klimata jautājumiem.

Ventspils brīvostas pārvalde projektu īsteno sadarbībā ar Norvēģijas partneri ‑ nodibinājumu “International Development Norway AS” un Latvijas projekta partneri ‑ nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Projekta īstenošanas izmaksas ir 5 117 000 euro.

Projekts tiek īstenots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apsaimniekotās Norvēģijas grantu vides un klimata programmas atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” ietvaros. Sanācijas darbi vēsturiski piesārņotās vietās atklātā konkursa ietvaros tiks veikti arī Daugavpils novadā un Liepājas pilsētā.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!