Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris SINTEF AS (Norvēģija), Estonian University of Life Sciences (Igaunija)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-173
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0011
Līguma Nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/7, 30.04.2021.
Līguma parakstīšanas datums 30.04.2021
Projekta nosaukums Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai
Līdzfinansējuma saņēmējs Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.05.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 800 000.00€
Grantu finansējums 680 000.00€
Valsts līdzfinansējums 120 000.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Izstrādāt jaunus, alternatīvus risinājumus un pieejas efektīvai lignocelulozi saturošas biomasas pārstrādei vidējos un augstas vērtības produktos. Projekta kopējās izmaksas ir 800 000.00 eiro, no kurām 680 000.00 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 120 000.00 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!