Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe) - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe)

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris University of Oslo (Norvēģija), Lithuanian University of Health Sciences (Lietuva), University of Tartu (Igaunija)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-60
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0012
Līguma Nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/8, 30.04.2021.
Līguma parakstīšanas datums 30.04.2021
Projekta nosaukums Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe)
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Universitāte
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.05.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 000 000.00€
Grantu finansējums 849 999.00€
Valsts līdzfinansējums 150 000.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis ir ieviest diabēta pacientu integrētajā aprūpē jaunu uz mākslīgā intelekta bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitorēšanas programmu. Projekta rezultātā plānots attīstīt uz izpēti-balstīto zināšanu bāzi Baltijas valstīs; aprobēt jauna uz mākslīgo intelektu un personalizētā riska novērtēšanu bāzētu metodoloģiju diabēta pacientu aprūpē. Projekta īstenotāji piedāvāt atkāpties no vienota intervāla ievērošanas starp skrīninga vizītēm visiem diabēta pacientiem, tā vietā piedāvājot stratificēt pacientu diabētiskās retinopātijas progresijas risku, izmantojot plašu riska faktoru un acs dibena fotouzņēmumu analīzi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Projekta ietvaros tiks novērtēta piedāvātās sistēmas izmaksu efektivitāte un tā tiks prezentēta veselības aprūpes vadošajās institūcijās, kā arī veicināta jauno zinātnieku kvalifikācijas celšana, ieskaitot doktora disertāciju izstrādi, izveidota sadarbības platforma turpmākai zinātniskai sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Projekta aktivitātes tiešā veidā un ar zināšanu pārnesi sekmēs diabēta pacientu integrētās aprūpes un e-veselības attīstību un uzlabošanu Baltijas valstīs. Projekta kopējās izmaksas ir 1 000 000.00 eiro, no kurām 849 999.00 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 150 000.00 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta īstenotāja un partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!