Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss
Nacionālais projekta partneris Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Oslo University Hospital (Norvēģija), National Institute of Chemical Physics and Biophysics (Igaunija), National Cancer Institute (Lietuva)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-164
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0006
Līguma Nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/2, 29.04.2021.
Līguma parakstīšanas datums 29.04.2021
Projekta nosaukums Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.05.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 030 000.00€
Grantu finansējums 875 500.00€
Valsts līdzfinansējums 154 500.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis ir izpētīt fiziskas slodzes laikā veidojušos ekstracelulāro vezikulu (EV) molekulāro saturu un EV ietekmi uz krūts vēža augšanu in vitro un in vivo. Projektā (i) iegūtie rezultāti ļaus labāk izprast fizisko aktivitāšu lomu audzēju prevencijā un veicinās uz pierādījumiem balstītu regulāru fizisko aktivitāšu iekļaušanu gan vēža pacientu ārstēšanas plānā, gan cilvēku ikdienā; (ii) tiks identificēti biomarķieri, kas palīdzēs noteikt optimālo slodzes veidu, intensitāti un biežumu; (iii) tiks identificēti jauni potenciāli pret-vēža terapijas mērķi. Projekta laikā tiks sagatavotas 8 zinātniskas publikācijas, rezultāti prezentēti 9 starptautiskās konferencēs, kā arī īstenota virkne sabiedrības informēšanas pasākumu. Projekta kopējās izmaksas ir 1 030 000.00 eiro, no kurām 875 500.00 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 154 500.00 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!