Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju - EditGrass4Food - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju – EditGrass4Food

Programma Pētniecība un Izglītība
Atlases veids Atklāts Konkurss
Konkursa nosaukums Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss
Donorvalsts/starptautiskais projekta partneris Norwegian University of Life Sciences (Norvēģija), Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (Lietuva), Tallinn University of Technology (Igaunija)
Projekta nacionālais Nr. EEA-RESEARCH-64
GrACE projekta Nr. LV-RESEARCH-0008
Līguma Nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/4, 29.04.2021
Līguma parakstīšanas datums 29.04.2021
Projekta nosaukums Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju - EditGrass4Food
Līdzfinansējuma saņēmējs Latvijas Universitāte
Projekta izmaksu attiecināmības sākums 01.05.2021
Projekta beigas 30.04.2024
Kopējās attiecināmās izmaksas 1 030 000.00€
Grantu finansējums 875 500.00€
Valsts līdzfinansējums 154 500.00€
Projekta statuss Ieviešanā
Projekta mērķis/sagaidāmais rezultāts Projekta mērķis ir palielināt lauksaimniecības ilgtspēju uzlabojot daudzgadīgās airenes adaptācijas spējas sala un sausuma stresa apstākļiem tagadnes un nākotnes klimata apstākļos, izmantojot transkriptomiku un funkcionālo genomiku Projekta ietvaros tiks izveidots asociāciju ģenētikas panelis, kas sastāv no 350 daudzgadīgās airenes genotipiem; noteikti kandidātgēni genoma rediģēšanai; transkriptomas izmaiņas daudgadīgajā airenē sala un sausuma stresa ietekmē, kandidātgēni stresa atbildei, CRISPR-Cas9 genoma rediģēšanas sistēmas izveide daudgadīgajai airenei,genomiski rediģēti genotipi ar mutācijām noteiktos kandidātgēnos, genomiski rediģēto daudgadīgās airenes mutanta fenotipieska testēšana (sala un sausuma stress). Projekta rezultātā tiks sagatavotas trīs zinātniskās publikācijas Web of Science Q1 vai Q2 izdevumos, zinātniskās monogrāfijas nodaļa, ES ietvarprogrammas projekta pieteikums, kā arī rīkoti gadskārtējie projekta semināri un noslēguma konference, nodrošināta regulāra informācija plašākai sabiedrībai, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un sociālos tīklus. Projekta kopējās izmaksas ir 1 030 000.00 eiro, no kurām 875 500.00 eiro ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 154 500.00 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums
Īstenošanas vieta Visa Latvija

Projekta tīmekļvietne:

Projekta īstenotāja un partneru tīmekļvietnes:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!