Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” progress - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” progress

Iekšlietu ministrija kā EEZ Grantu 2014. – 2021. g. Programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” apsaimniekotājs ir aktīvi strādājusi veiksmīgai tās ieviešanai. Iepriekšējā ceturksnī Programmas apsaimniekotāja darbs tika koncentrēts atlikušo divu vēl neapstiprināto programmas iepriekš noteikto projektu apstiprināšanai, formālo un neformālo Programmas projektu uzraudzības mehānismu iedarbināšanai, Programmas darbības optimizācijai un pilnīgāka divpusējās sadarbības plāna izveidei Divpusējās sadarbības fonda ietvaros.

2020. gada 14. decembrī tiešsaistē notika Programmas Sadarbības komitejas sanāksme, kurā tikai apzināta Programmas attīstība un progress, kā arī kopīgi ar programmas donoru valstu pārstāvjiem tika diskutēts par konceptuālu Divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu plāna pieņemšanu.

2021. gada 18. februārī tika parakstīts jau piektais Programmas iepriekš noteiktā projekta līgums par projektu “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” starp Iekšlietu ministriju kā Programmas apsaimniekotāju un Labklājības ministriju kā projekta īstenotāju.

2021. gada 25. februārī tiešsaistē notika Programmas projektu uzraudzības sēde nr. 1., kurā Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Finanšu izlūkošanas dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji apsprieda programmas kopējo progresu, uzsākto projektu sākotnējos rezultātus un iespējamās divpusējās sadarbības aktivitātes.

Programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” tiek finansēta 15 000 000 € liela granta apmērā EEZ Grantu 2014. – 2021. gadam ietvaros un 2 647 059 € apmērā kā nacionālais līdzfinansējums. Programmas mērķis ir uzlabot noziegumu novēršanas un izmeklēšanas efektivitāti.

Programmā ir seši iepriekš noteiktie projekti:

  1. Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
  2. Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”;
  3. Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
  4. Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
  5. Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā;
  6. Atbalsts “Barnahus” ieviešanai Latvijā.

Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!