Iekšlietu ministrija stiprina programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” uzraudzības mehānismu sekmīgākai projektu īstenošanai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Iekšlietu ministrija stiprina programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” uzraudzības mehānismu sekmīgākai projektu īstenošanai

2021. gada 25. februārī pirmo reizi tika sasaukta EEZ Grantu 2014.–2021. gada programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” (turpmāk – programma) projektu uzraudzības sēde, kas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, lai nodrošinātu programmas projektu sekmīgas īstenošanas uzraudzību un dotu iesaistītajām pusēm oficiālu ietvaru dalīties savā pieredzē, labās prakses piemēros un izaicinājumos.

Sanāksmes laikā Iekšlietu ministrijas kā programmas apsaimniekotāja pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar padomes mērķiem un uzdevumiem un programmā iesniedzamajiem komunikācijas pārskatiem, kā arī ieskicēja programmas kopējo progresu, savukārt projektu īstenotāji sniedza informāciju par savu projektu uzsākšanas rezultātiem, kā arī ziņoja par divpusējās sadarbības aktivitāšu idejām vai to kavējošiem faktoriem.

2021. gada 1. ceturksnī projekti joprojām atrodas vien pašos sākumposmos, tomēr projektu īstenotāji aktīvi strādā, lai Latvijas sabiedrība pēc iespējas ātrāk izjustu reālas pārmaiņas un uzlabojumus ekonomisko noziegumu apkarošanas efektivitātē un bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Noslēdzot programmas pirmo projektu uzraudzības padomes sēdi, Iekšlietu ministrijas pārstāvji pateicās par veiksmīgu sadarbību un novēlēja projektu īstenotājiem arī turpmāk, cieši sadarbojoties, īstenot projektu sekmīgu ieviešanu.

Programmas projektu uzraudzības sēdes plānots sasaukt vismaz reizi ceturksnī, nākamā sēde ir paredzēta maijā.

Programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” tiek finansēta 15 000 000 € liela granta apmērā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. -2021. gadam ietvaros un 2 647 059 € apmērā kā nacionālais līdzfinansējums. Programmas mērķis ir uzlabot noziegumu novēršanas un izmeklēšanas efektivitāti.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!