Norisinājās sestā programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” Sadarbības komitejas sanāksme - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Norisinājās sestā programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” Sadarbības komitejas sanāksme

2020. gada 14. decembrī videokonferencē Sadarbības komitejas sanāksmes ietvaros tika pārrunātas EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” aktualitātes, progress, kā arī konceptuāli tika apstiprināts Divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu plāns. 

Iekšlietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs informēja sanāksmes dalībniekus par noslēgtajiem projektu līgumiem programmas ietvaros, uzsverot, ka 2021.gada janvārī plāno parakstīt vēl vienu līgumu projektam “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”. Šobrīd Labklājības ministrija ir iesniegusi projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” iesniegumu un ir uzsākts aktīvs darbs pie tā vērtēšanas.  Tāpat Iekšlietu ministrijas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projektu iepirkumu gaitu Covid-19 izplatības kontekstā, uzsverot, ka ir veiksmīgi uzsākts programmas viens no lielākajiem iepirkumiem Valsts ieņēmumu dienesta projektam “Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā”. Projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanas uzsākšana ir pārcelta uz 2021.gada pirmo pusi, jo Covid-19 krīzes rezultātā nav iespējams realizēt projekta aktivitātes. 

Sadarbības komitejā pārrunāja arī divpusējās sadarbības jautājumus ņemot vērā  Covid-19 pandēmijas rezultātā noteiktos pārvietošanās un pasākumu rīkošanas ierobežojumus. Četrām Divpusējās sadarbības fonda aktivitātēm ir apstiprināts statuss no donorvalstu partneriem. Iekšlietu ministrija un projektu īstenotāji turpina aktīvi strādāt pie donorvalstu partneru piesaistīšanas.

Nākamā Sadarbības komitejas sēde ir plānota 2021. gada jūnijā.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!