EEZ grantu programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” ieviešanas progress - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

EEZ grantu programmas “Starptautiskā policijas sadarbība” ieviešanas progress

Programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” tiek finansēta 15 000 000 € liela granta apmērā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014. -2021. gadam ietvaros un 2 647 059 € apmērā kā nacionālais līdzfinansējums. Programmas mērķis ir uzlabot noziegumu novēršanas un izmeklēšanas efektivitāti.

2020. gada decembrī četri no sešiem iepriekš noteikto projektu līgumiem – Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā; Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”; Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā; Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā – starp Iekšlietu ministriju kā programmas apsaimniekotāju un projektu īstenotājiem jau ir parakstīti un lielākā daļa programmas līdzekļu jeb aptuveni 13 miljoni no 15 miljoniem eiro jau ir piešķirti.

Programmas mērķa jomas ir starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana un vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība ar īpašu fokusu ekonomisko noziegumu apkarošanā un bērniem draudzīgā veidā nodrošinātā taisnīgumā. Iekšlietu ministrija kā programmas apsaimniekotāja ir atbildīga par programmas vadības un kontroles sistēmas ieviešanu. Projektu īstenotāji programmas ietvaros ir Valsts policija, Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Labklājības ministrija un Finanšu izlūkošanas dienests.

Kopumā programmas ietvaros tiek plānots īstenot sešus iepriekš noteiktos projektus:

  1. Tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā;
  2. Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova”;
  3. Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā;
  4. Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā;
  5. Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā;
  6. Atbalsts “Barnahus” ieviešanai Latvijā.
Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!