Apstiprināti noteikumi uzņēmējdarbības attīstības, labas pārvaldības principu ieviešanas un kultūras sadarbības īstenošanai reģionos - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Apstiprināti noteikumi uzņēmējdarbības attīstības, labas pārvaldības principu ieviešanas un kultūras sadarbības īstenošanai reģionos

Šodien, 2020.gada 4.decembrī stājās spēkā EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi. Ar šo atbalstu Latvijā tiks īstenoti atbalsta pasākumi reģionālās uzņēmējdarbības un labas pārvaldības uzlabošanai, kultūras produktu radīšanai un sabiedrības integrācijas veicināšanai.

Reģionālā un vietējā līmenī sadarbībā ar Norvēģijas projektu partneriem tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti konkurētspējas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības palielināšanai un jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. Tāpat tiks īstenoti arī divi projekti labas pārvaldības jomas ietvaros, kas palīdzēs uzlabot pašvaldību sadarbību un paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti, kā arī atvieglot patvēruma meklētāju integrāciju, veicināt starpkultūru dialogu un paplašināt sadarbību starp kopienām attiecīgajā pašvaldībā.

Īpaša uzmanība arī tiks pievērsta nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai. Savukārt atklātais projektu iesniegumu konkurss kultūras jomā nodrošinās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu jaunradi, reģionālo konkurētspēju, sociālo saliedētību un izpratni par starpkultūru kompetencēm. Minēto atbalsta jomu konkursu nosacījumiem tiek papildus izstrādāti atsevišķi normatīvie akti, kurus plānots apstiprināt Ministru kabinetā nākamā gada sākumā.

Kopējais programmas finansējums ir 11,8 miljoni eiro, no tiem iepriekš noteikto projektu īstenošanai tiek atvēlēti 6,9 miljoni eiro, kultūras jomas atklātajam konkursam 3,2 miljoni eiro, savukārt neliela apjoma grantu shēmai – 0,5 miljonieiro.

Programmas finansējums projektiem būs pieejams līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!