EEZ un Norvēģijas grantu projektu aktīvā uzsākšana starta taisnē - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

EEZ un Norvēģijas grantu projektu aktīvā uzsākšana starta taisnē

EEZ un Norvēģijas grantu ikgadējā sanāksme, 2020

Otrdien, 1. decembrī, norisinājās ikgadējā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu sanāksme. Tās laikā Finanšu ministrija, Ārlietu ministrija un nozaru ministriju pārstāvji ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Finanšu instrumenta biroja, kā arī Norvēģijas un Islandes vēstniecības Latvijā pārstāvjiem pārrunāja EEZ un Norvēģijas grantu programmu progresu,  tostarp arī progresu divpusējo attiecību stiprināšanā ar donorvalstīm.

Donorvalstu pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas profesionālo attieksmi un paveikto darbu,  īpaši šajā izaicinājumu pilnajā laikā, kad uz pārmaiņām jāspēj reaģēt ātri un elastīgi. Tāpat pozitīvi atzīmēta tika Latvijas risku vadības sistēma, kas ļauj mērķtiecīgi plānot un jau šobrīd sasniegt izvirzītos mērķus. Sanāksmes laikā abas puses atzina, ka izveidotā sadarbība un savstarpējā uzticība ir tā, kas sniedz pārliecību, ka uzsāktie projekti sasniegs sākotnēji izvirzītos mērķus.

Neskatoties uz Covid–19 ietekmi, līdz šim ir panākts ievērojams progress grantu ieviešanā. Šobrīd uzsākta projektu īstenošana jau pusē no plānotajiem iepriekš noteiktajiem projektiem. Ir uzsākts darbs pie korekcijas dienesta personāla apmācības centra un atklātā režīma cietuma infrastruktūras izveides Olaines cietumā. Izglītības jomā ieviešanā ir četri inovācijas centru attīstības projekti Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs un Ventspilī. Tāpat uzsākti četri projekti iekšlietu jomā –  tiesībsargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei, ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā “Terehova” un Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā. Kā arī ir uzsākts viens projekts klimata pārmaiņu politikas integrācijas jomā.

Vienlaicīgi, šogad jau noslēdzies viens projektu konkurss Baltijas pētniecības programmā, vēl pieteikumi tiek gaidīt  vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas konkursā. Jāatzīmē, ka nākamajā gadā tiek plānoti vairāki konkursi tādās jomās kā izglītība (stipendijas), kultūra, atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē, kā arī zaļo inovāciju, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju jomā.

Šogad turpinājās aktīva interese par Divpusējās sadarbības fondu, līdz šim ir apstiprinātas iniciatīvas par 1,16 miljoniem eiro, atstājot vēl pieejamus 0,58 miljonus eiro līdz 2025.gadam jaunām iniciatīvām. Fonda mērķis ir stiprināt Latvijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas divpusējās attiecības tādās jomās kā drošība, pētniecība, kultūras mantojuma saglabāšana, mediju stiprināšana, sabiedrības līdzdalība un atklātības veicināšana.

Līdz šim granti snieguši ieguldījumu tādās Latvijas attīstībai būtiskās jomās kā tieslietas, zinātne un inovācijas, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, vide, kultūras mantojuma saglabāšana un pilsoniskā sabiedrība.

Lai pirmais uzzinātu par atklāto projektu konkursiem piesakies Jaunumiem mājaslapā www.eeagrants.lv vai www.norwaygrants.lv

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!