Pārrunātas programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” aktualitātes un progress - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Pārrunātas programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” aktualitātes un progress

Norit intensīvs darbs, lai nodrošinātu EEZ grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” īstenošanu. Sadarbībā ar donorvalsts programmas  partneriem KS International Projects, Kulturrådet un programmas partneri Kultūras ministriju š.g. oktobrī videokonferencē tika pārrunāts programmas progress, divpusējā sadarbība un Covid-19 ietekme uz programmas īstenošanu.

Novēlējuma vārdus arī teica Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), uzsverot programmas nozīmi un tās ietekmi uz vietējo attīstību šajos īpašajos laikos, un paužot cerību, ka programmas sniegtais atbalsts palīdzēs stiprināt Latvijas spēju pārvarēt Covid-19 izraisītās ekonomiskās krīzes sekas Latvijas reģionos.

Sadarbības komitejas sanāksmē dalībnieki diskutēja par iespējām pielāgot plānotās aktivitātes un turpināt to īstenošanu arī noteiktajos ierobežojošajos apstākļos, vairāk izmantojot digitālo rīku piedāvātās iespējas. Tika pārrunāts programmas divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas veidi tiešsaistes vidē, un rezultātā panākta vienošanās par trīs dienu informatīvu semināru programmas kultūras jomas projektu iesniedzējiem, tādejādi nodrošinot potenciālajiem projektu partneriem iespēju apmainīties ar aktualitātēm kultūras jomā un dalīties ar savām idejām kopīgu projektu realizēšanai. Pasākums plānots š.g. decembra sākumā.

Ņemot vērā, ka 2020. gada novembrī plānots apstiprināt programmas vispārīgo un iepriekš noteikto projektu īstenošanas Ministru kabineta noteikumus, puses vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar programmas partneri KS International Projects š.g. 12.novembrī organizēs tiešsaistes semināru iepriekš noteikto projektu iesniedzējiem un to donorvalsts partneriem, sniedzot iespēju iepazīties ar programmas ieviešanas aktualitātēm Latvijā un Norvēģijā.

Savukārt programmas kultūras jomas un neliela apjoma grantu shēmas īstenošanas Ministru kabineta noteikumus plānots apstiprināt jau š.g. decembrī, lai 2021.gadā varētu izsludināt plānotos projektu konkursus kultūras jomā un uzņēmējdarbības atbalstam Latgalē, kā arī uzsākt projektu īstenošanu.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!