Aicinājums piedalīties izsludinātajā iepirkumā par ekspertu pakalpojumu sniegšanu atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu iesniegumu vērtēšanai - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Aicinājums piedalīties izsludinātajā iepirkumā par ekspertu pakalpojumu sniegšanu atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu iesniegumu vērtēšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Norvēģijas Grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” apsaimniekotājs 2020. gada 27. oktobrī izsludināja iepirkumu “Ekspertu pakalpojumi Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” atklāta konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” projektu iesniegumu vērtēšanā” (Nr. VARAM 2020/26). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Ņemot vērā, ka katru projekta iesniegumu izvērtēs divi eksperti neatkarīgi viens no otra un nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts trešais eksperts, iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīs daļās, kur katrā daļā var piedāvāt tikai vienu ekspertu, lai nodrošinātu, ka tiek atlasīti vislabākie eksperti projektu iesniegumu vērtēšanai. Vienlaikus pretendents vienu un to pašu ekspertu var piedāvāt vairākām vai visām iepirkuma daļām.

Aicinām pretendentus piedāvāt ekspertus, kuriem ir izglītība vides jomā un pieredze projektu vērtēšanā. Par saimnieciski izdevīgākiem piedāvājumiem tiks uzskatīti piedāvājumi, kuros būs piedāvāta zemāka cena, kā arī piedāvāti vērtēšanas eksperti ar iepriekšēju pieredzi projektu sagatavošanā, īstenošanā vai uzraudzībā, pieredzi vides vai sanācijas jomas projektu vērtēšanā, kā arī ar pieredzi izmaksu ieguvumu-analīzes sagatavošanā vai izvērtēšanā. Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar visiem pretendentiem, kas būs piedāvājuši prasībām atbilstošus ekspertus, taču līguma slēgšanas tiesības, ņemot vērā projektu skaitu atklātajā konkursā, secīgi tiks piešķirtas vispārīgās vienošanās dalībniekiem, kuru piedāvājums bijis saimnieciski izdevīgākais.

Ir būtiski, lai pretendenta piedāvātais eksperts nepiedalās projektu iesniegumu sagatavošanā atklāta konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 25. novembris.

Detalizētāku informāciju par iepirkumu lūdzam skatīt pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/47015.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!