Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai! - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Šī gada 3. jūlijā tika uzsākts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekts „Atbalsts Valsts policijai ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai Latvijā”.

Projekta mērķis ir efektīvāka ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana. Ar šī projekta palīdzību Valsts policija vēlas sasniegt  ātrāku un kvalitatīvāku ekonomisko noziegumu pirmstiesas izmeklēšanu, kā arī ātrāku un labāku kvalitātes dokumentu nodošana kriminālvajāšanai.  Paredzamie programmas rezultāti ir uzlabota ekonomisko noziegumu apkarošana, prevencijas efektivitāte un nostiprināta lietu izmeklēšanas kapacitāte.

Latvijā, lai novērstu un apkarotu ekonomiskos noziegumus, saskaņotā sadarbībā strādā divas Valsts policijas struktūrvienības – Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) un Kriminālistikas pārvalde. Galvenais izaicinājums krimināltiesiskās ķēdes darbībai Latvijā ir ievērojamais ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ilgums un Valsts policijas amatpersonu jaunāko zināšanu trūkums.

Valsts policijas sadarbības partneri projekta ietvaros būs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), IeM Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra. Galvenās projekta aktivitātes būs infrastruktūras un tehniskās kapacitātes uzlabošana (ENAP un Kriminālistikas pārvaldes telpu renovācija, IT rīka izstrāde), kā arī profesionālās kapacitātes un zināšanu uzlabošana ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un ekspertīžu veikšanas jomā, organizējot seminārus, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus un starptautiskas konferences.

Šī projekta ietvaros tiks risināti ENAP izaicinājumi saistībā ar ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ātrumu un kvalitāti, uzlabojot ENAP galvenās ēkas infrastruktūru, pilnveidojot personāla prasmes un zināšanas, izveidojot jaunu un modernu IT rīku ENAP vajadzībām, kā arī izstrādājot izmeklēšanas metodoloģijas. Tāpat šī projekta ietvaros KP izaicinājumus saistībā ar augošo tiesu ekspertīzes pieprasījumu skaitu Valsts policija risinās, paplašinot KP infrastruktūru, uzlabojot personāla prasmes un zināšanas, kā arī izstrādājot jaunas ekspertīžu metodes.

Projekta finansējuma avots ir Eiropas Ekonomikas zonas Finanšu mehānisms 2014.–2021. gadam un finansējumā apmērs ir 8 389 124 EUR. Plānotais projekta ilgums ir 46 mēneši. Projekta īstenošana sniegs iespēju samazināt pašreizējo ekonomisko noziegumu izmeklētāju pārslodzi un sekmēs izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanu.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!