Tiks stiprināta institūciju spēja ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Tiks stiprināta institūciju spēja ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā

2019.gada 4.decembrī ir parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” līgums starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu biroju.

Programmas mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību, lai nodrošinātu, ka ar bērniem, kas cietuši no vardarbības, vai ir kļuvuši par tās lieciniekiem, Latvijā tiek strādāts bērniem draudzīgā veidā – ieviešot Barnahus modeli.
Programmas ietvaros, īstenojot 6 projektus, tiks sasniegti šādi rezultāti:
• Veicināta tiesībsargājošo iestāžu sadarbība ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā, tiks izveidota vienota IT sistēma, kā arī tās izmantošanai tiks apmācīti tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.

• Uzlabota infrastruktūra ekonomisko noziegumu novēršanai un apkarošanai robežšķērsošanas vietā “Terehova”, apmācītas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas un pilnveidota muitas kinoloģijas dienesta mācību infrastruktūra, izveidojot “suņu mācību laboratoriju”.

• Izveidota tiešsaistes ziņošanas sūdzību platforma, kā arī īstenotas sabiedrības izpratni veicinošas kampaņas, izglītojot sabiedrību par virtuālās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu un trauksmes cēlēju aizsardzību. Stiprināta Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieku kvalifikācijas celšana korupcijas novēršanā un apkarošanā.

• Apmācītas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas ekonomisko noziegumu izmeklēšanas paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai; uzlabota materiāli tehniskā infrastruktūra; veikta esošās normatīvās bāzes analīze un pilnveidošana sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), kā arī uzstādīts analītiskais rīks/programmatūra. Tāpat tiks stiprināta Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes kapacitāte, ieviešot jaunas modernas ekspertīžu metodes, atjaunināta infrastruktūra un aparatūru iegāde kibernoziegumu un finanšu ekspertīzes jomās.

• Darbinieku zināšanu pilnveidei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā, ir paredzēta Finanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku zināšanu uzlabošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.

• Ieviests Barnahus modelis Latvijā pielāgojot telpas, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu bāzei, kas reglamentēs Barnahus darbību. Plānots apmācīt pakalpojuma sniegšanā iesaistīto institūciju darbiniekus un īstenotas informētības veicināšanas kampaņas.

Programmas kopējais finansējums ir 17 647 059 euro. EEZ piešķīrums ir 85% jeb 15 000 000 euro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 2 647 059 euro. Programmas īstenošanas laiks ir līdz 2024.gada 31.decembrim.
Š.g. 25.novembrī, Rīgā notika EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” atklāšanas pasākums, kura ietvaros piedalījās amatpersonas no Norvēģijas Karalistes vēstniecības, Finanšu instrumentu biroja, Eiropas Padomes, OECD, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, kā arī Finanšu izlūkošanas dienesta.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!