Baltijas pētniecības programmā noteiktas reģionam nozīmīgas prioritātes - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Baltijas pētniecības programmā noteiktas reģionam nozīmīgas prioritātes

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu Baltijas pētniecības programmas komiteja š.g. 21.novembrī nolēma, ka pētniecības projektiem Latvijas atklātajā projektu konkursā 2020. gadā jāatbilst vismaz vienai no tēmām, kas ietvertas piecās prioritātēs:

Vienlaikus Baltijas pētniecības programmas komiteja astoņu zinātnieku sastāvā (pa diviem zinātniekiem no Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) apstiprināja projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijus.
Šīs tematiskās prioritātes un tēmas, kā arī vērtēšanas kritēriji tiks iekļauti noteikumu projektā, kuru izstrādās Izglītības un zinātnes ministrija un virzīs apstiprināšanai Latvijas Republikas Ministru kabinetā. Kopējā summa, kas pieejama Latvijas pētniecības konkursam, kas tiks izsludināts 2020. gadā, ir 7,5 miljoni eiro. Pētniecības projektu īstenošanas termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis.
Baltijas pētniecības programmas galvenais mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, īstenojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu un Baltijas valstīm. Programmas ietvaros pētniecības organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas piedalās atklātos pētniecības konkursos Igaunijā (2018. – 2019.gadā), Latvijā 2020.gadā un Lietuvā 2020.gadā, lai risinātu mūsu reģionam aktuālās problēmas ar kopīgu pētniecības projektu palīdzību. Programmas galvenais ieguvums būs uzlabots Baltijas pētniecības sniegums starptautiskā mērogā.
Baltijas pētniecības programma sniegs ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā EEZ un stiprinās divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Igauniju, Latviju un Lietuvu, nodrošinot finansiālu ieguldījumu pētniecības jomā. Pamatojoties uz programmas līgumu, donorvalstis finansēs 85% no programmas budžeta, bet Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas valsts budžets – 15% no programmas budžeta.
Projektu iesniedzēji un projektu vadošie partneri ir Latvijā reģistrētas pētniecības organizācijas, kurām ir partneri Lietuvā, Igaunijā un Norvēģijā un/vai Islandē un/vai Lihtenšteinā. Visiem projektu partneriem ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas paziņojumā „Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” (2014/C 198/01).

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!