Ar Norvēģijas finansējumu atbalstīs MVU jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Ar Norvēģijas finansējumu atbalstīs MVU jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā

Ar mērķi sekmēt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, 2019. gada 27. augusta sēdē Ministru kabinets atbalstīja Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – MVU programma) koncepciju, kurā iekļauti sasniedzamie programmas mērķi un rezultatīvie rādītāji, finansējuma sadalījums un programmas aktivitāšu apraksts.

MVU programmas koncepcija paredz atbalsta sniegšanu komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai ražošanā trīs prioritārajās jomās – zaļā inovācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk – IKT), kā arī dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģijas (welfare technology). MVU programmas kopējais finansējums ir 14 705 532 EUR, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums 12 500 000 EUR un programmas nacionālais līdzfinansējums 2 205 532 EUR.

Paredzēts, ka komersantiem atbalsts šīs programmas ietvaros būs pieejams 2020.gada otrā pusē. Programmas ieviešanu nodrošinās LIAA un tā tiks īstenota līdz 2024.gada 30.aprīlim.

Paredzēts, ka MVU programmas ietvaros būs pieejami šādi atbalsta veidi:

Vienlaikus koncepcija paredz arī sadarbības stiprināšanu ar Norvēģiju divpusējo aktivitāšu ietvaros, tai skaitā, uzņēmumu sadarbību ar Norvēģijas uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām.

Papildus informācija:

2017.gada 14.decembrī starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā 2014.-2021.gada plānošanas periodā. Saskaņā ar šo vienošanos, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) ir noteikta par MVU programmas apsaimniekotāju un sadarbojoties ar Ekonomikas ministriju izstrādā MVU programmas dokumentāciju, t.sk. MVU programmas koncepciju. MVU programmai kā sadarbības partneris ir noteikta Norvēģijas inovācijas aģentūra Innovation Norway.

Pēc MVU programmas koncepcijas apstiprināšanas Ministru kabinetā, Finanšu ministrija  koncepciju iesniegts apstiprināšanai Norvēģijas Ārlietu ministrijai. Pēc Norvēģijas puses saskaņojuma, LIAA un Ekonomikas ministrija izstrādās MVU programmas līgumu, tostarp attiecīgos Ministru kabineta noteikumus programmas ieviešanai.

Tuvāk iepazīties ar Ministru kabineta apstiprināto rīkojuma projektu “Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” koncepcijas projektu” var Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!