Latvijas pārstāvji piedalās Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas rīkotā konferencēdrukāt - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Latvijas pārstāvji piedalās Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas rīkotā konferencēdrukāt

Š.g. 20.—21. novembrī Viļņā, Lietuvā norisinājās Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014. gada plānošanas perioda programmas LT14 “Korekcijas dienesti, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi” (Correctional Services including Non-Custodial Sanctions) apsaimniekotāja rīkotā starptautiskā konference “Jauna pieeja ieslodzīto resocializācijā: ceļā uz modernizētu korekcijas sistēmu” (New Approach on Inmates Re-socialization: Steps Towards Progressive Correctional System”), kurā bija aicināti piedalīties arī Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji.

Konferencē piedalījās 80 dalībnieki no Lietuvas, Latvijas, Rumānijas, Bulgārijas, Polijas, Ukrainas un Norvēģijas, lai konferences ietvaros pārrunātu  sasniegto, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstītos projektus un dalītos pieredzē, kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014. gada plānošanas perioda programmu īstenošana katrā no minētajām valstīm kopumā ir veicinājusi izmaiņas korekcijas sistēmā.

Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta Uzraudzības nodaļas Elektroniskās uzraudzības centra vadītājs Ilvars Vītols tēmas “Alternatīvas ieslodzījumam: Latvijas pieredze elektroniskās uzraudzības jomā” ietvaros konferences dalībniekus iepazīstināja ar elektroniskās uzraudzības ieviešanu Latvijā, savukārt Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks Valērijs Dombrovskis un Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas) Atkarīgo centra vecākā inspektore Anete Hofmane prezentēja tēmu “Ieslodzīto personu ar atkarības problēmām rehabilitācija ieslodzījuma vietās” par Olaines Atkarīgo centra darbības principiem un resocializācijas metodēm darbā ar klientiem. Konferencē piedalījās arī Tieslietu ministrijas Projektu departamenta pārstāve Inese Kamoliņa.

Latvijas pārstāvju tēmas raisīja interesi konferences dalībniekos, tostarp tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas.

Latvijas delegācijas pārstāvji apmeklēja Viļņas pusceļa māju (Vilnius Half – way house), kas tika atvērta 2016. gada 7. novembrī. Pusceļa māju izveide ir jauna iniciatīva Lietuvas korekcijas sistēmā, kas īstenota Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014. gada plānošanas perioda ietvaros. Pusceļa māja ir iestāde, kas atrodas korekcijas dienestu pārvaldībā un tajā var uzturēties notiesātie, kuri atbilst noteiktām prasībām un kritērijiem pirmstermiņa atbrīvošanai. Pašlaik Lietuvā darbojas vēl trīs pusceļa mājas (atvērtā tipa korekcijas iestādes): Alītes, Marijampoles un Pravienišku pusceļa māja.

Pēc Viļņas pusceļa mājas apmeklējuma Latvijas pārstāvji kopā ar kolēģiem no Polijas, Lietuvas, Norvēģijas apmeklēja vecāko Lietuvas ieslodzījuma vietu – Luķišķes slēgtā tipa cietumu (Lukiškės Remand Prison – Closed Prison). Dažādos 20. gadsimta vēstures periodos cietuma nosaukums ir mainījis, bet no 1991. gada līdz 2000. gadam tas tika pārdēvēts par Viļņas izmeklēšanas cietumu. No 2000. gada ieslodzījuma vietas nosaukums ir mainīts, ņemot vērā atrašanās vietu blakus Lukišķes parkam. Pašlaik ieslodzījuma vieta ir viena no Lietuvas lielākajiem cietumiem, kurā sodu izcieš arī personas, kurām piespriests mūža ieslodzījums.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!