Ir noslēgusies korekcijas dienestu programma! - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Ir noslēgusies korekcijas dienestu programma!

Ceturtdien, 26. oktobrī, Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” noslēguma konference, kurā informēja par programmu un tās ietvaros īstenoto projektu rezultātiem.

Projektu ietvaros īstenotas pilnībā jaunas un līdz šim nebijušas izmaiņas kriminālsodu politikā un korekcijas dienestu sistēmā. Ieviesta notiesāto personu elektroniskā uzraudzība, kas nodrošina notiesātā pakāpenisku iekļaušanos dzīvei sabiedrībā. Izstrādāti resocializācijas pasākumi ieslodzījuma vietās un pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas, lai veicinātu ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū, kā arī mazinātu iespējamību, ka agrāk notiesāta persona izdarīs noziegumu atkārtoti. Renovētas un rekonstruētas 10 īslaicīgās aizturēšanas un 11 pagaidu turēšanas vietas atbilstoši starptautiskiem cilvēktiesību standartiem un prasībām, lai nodrošinātu piemērotu vidi un telpas gan darbiniekiem, gan ieslodzītajiem. Organizētas darbinieku apmācības visos trīs projektos, veicinot un uzlabojot strādājošo zināšanas un profesionalitāti, jo kvalitatīvas korekcijas dienestu sistēmas un līdz ar to arī drošas sabiedrības pamatā ir zinošs ieslodzījuma vietas, probācijas vai policijas darbinieks.

Konferences uzrunā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs izteica pateicību projektu īstenotājiem un sadarbības partneriem, projektu pārstāvjiem un finanšu instrumenta vadošajam pārstāvim – Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātam – par ieguldīto darbu un atsaucību programmas īstenošanā, kā arī atzīmēja, ka, noslēdzoties Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada plānošanas periodam, Tieslietu ministrija ir apņēmības pilna turpināt korekcijas dienestu sistēmas attīstību arī nākamajā, jaunajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas periodā.

Kopējais programmai piešķirtais finansējums 15 360 000 eiro ir lielākais Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros piešķirtais finansējums Latvijā īstenotajām programmām, kas ieguldīts, īstenojot trīs nozīmīgus projektus – Valsts probācijas dienesta projekts LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot pilotprojektu elektroniskā uzraudzība)”, Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” un Valsts policijas projekts LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana”. Minētie projekti īstenoti, lai veicinātu tieslietu sistēmas attīstību un uzlabotu korekcijas dienestu sistēmu kopumā.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskiem cilvēktiesību standartiem, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs. Kopējais programmas finansējums ir 15 360 000 eiro, no kuriem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 13 056 000 eiro, bet Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 2 304 000 eiro. Programmu no 2012. gada līdz 2017. gadam īstenoja Tieslietu ministrija, un tajā kā nacionālais programmas partneris piedalījās Iekšlietu ministrija.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!