Notiks seminārs "Moderno tehnoloģiju izmantošana kultūras pieminekļu izpētē" - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Notiks seminārs “Moderno tehnoloģiju izmantošana kultūras pieminekļu izpētē”

Fragments no SIA SV SOLUTIONS Stāmerienas pils skenējuma

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātu 30.-31. maijā rīko semināru par moderno tehnoloģiju izmantošanu kultūras pieminekļu izpētē un saglabāšanā.

Saskaņā ar kultūras mantojuma nozares stratēģiju, viens no svarīgiem nozares attīstības uzdevumiem ir visaptveroša kultūrvēsturisko vērtību apsekošana, inventarizācija un fiksācija, izmantojot modernās tehnoloģijas, kā arī kultūras mantojuma profesionālās dokumentēšanas pastiprināšana. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2015. gadā un 2016. gadā ir veikusi 29 kultūras pieminekļu uzmērīšanu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pieeju iegūtajiem datiem nodrošinot arī kultūras pieminekļu īpašniekiem.

Semināra mērķis ir iepazīstināt kultūras pieminekļu īpašniekus, pārvaldītājus, projektētājus un ar nozari saistītos speciālistus ar moderno tehnoloģiju iespējām kultūras pieminekļu saglabāšanā. Semināra uzdevums ir veicināt zināšanas par tehnoloģiju priekšrocībām un iespējām, kas var veicināt objektu kvalitatīvu izpēti, fiksēšanu un saglabāšanu, izmantojot nedestruktīvas metodes. Semināra pirmajā dienā Latvijas un Norvēģijas speciālisti stāstīs par tehnoloģiju izmantošanas iespējām un veiktajiem 3D skenēšanas darbiem, savukārt otrajā dienā notiks skenēšanas demonstrējumi un datu ieguve.

Semināra mērķauditorija ir kultūras pieminekļu īpašnieki un apsaimniekotāji, projektētāji, restauratori, būvnieki. Semināra pirmajā dienā būs nodrošināta sinhronā tulkošana latviešu-angļu valodā, kā arī iespēja sekot semināram tiešsaistē http://mantojums.lv/lv/tiesraide/

Semināra norisi finansē no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības Fonda līdzekļiem.

Informācija medijiem:
Aija Eriņa
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Pārvaldības un komunikāciju daļa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
66164783 aija.erina@mantojums.lv

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!