Aktuālā informācija par Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas reforma” projekta Nr.LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” gaitu - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Aktuālā informācija par Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas reforma” projekta Nr.LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” gaitu

2016.gada 30.novembrī Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas) Atkarīgo centrā uzņemti pirmie četri klienti.

Uzņemtie klienti ir notiesātie, kuriem nepieciešama intensīva resocializācija ar atkarību izraisošu vielu lietošanu saistīto noziedzīgās uzvedības riska faktoru līmeņa mazināšanai.

Centra darbības sākumposmā tiks atvērtas trīs no astoņām nodaļām. Pēc ierašanās centrā klienti vispirms tiks ievietoti pirmajā no tām – izvērtēšanas nodaļā, kur divu nedēļu periodā iepazīsies ar centra darbības principiem. Izvērtēšanas procedūras noslēgumā tie uzsāks savu dalību resocializācijas pasākumos vienā no abām pārējām nodaļām – “Atlantis” programmas nodaļā vai “Pathfinder” programmas nodaļā. Centra darbības sākumposmā plānots uzsākt ne mazāk kā 70 atkarīgo personu resocializāciju.

Uz šo brīdi septiņās ieslodzījuma vietās šim nolūkam sagatavotu speciālistu vadībā norisinās klientu atlase nosūtīšanai uz centru. Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālajā aparātā jau pieņemts lēmums par 38 notiesāto ievietošanu centrā. Tuvākajā laikā tiks izskatīti vēl 12 notiesāto iesniegumi.

Gatavojoties klientu resocializācijai centrā, iepriekšējos mēnešos tika noslēgta virkne sagatavošanās darbu.

2016.gada 26.augustā tika pabeigta Olaines cietuma (Latvijas cietumu slimnīcas) jaunā nožogojuma būvniecība. Nožogojums, kā vienots apsardzes sistēmu komplekss, tika uzbūvēts apkārt visai cietuma slēgtajai teritorijai. Līdz jaunā nožogojuma būvniecībai centra būvlaukums atradās ārpus slēgtās teritorijas, taču šobrīd centrs ar tam pieguļošo teritoriju ir integrēts cietuma kopainā.

2016.gada 8.septembrī ekspluatācijā tika nodots pamatobjekts – trīs korpusi, kuros izvietota visa resocializācijai nepieciešamā infrastruktūra, kā arī labiekārtotā teritorija. Četras centra nodaļas izvietotas A korpusā, četras – C korpusā, savukārt B korpusā atrodas mācību klases, bibliotēkas telpa, trenažieru un sporta zāle. Projekta īstenotāju īpašo pieeju vides risinājumiem apliecina katras nodaļas individuālais krāsu noformējums atbilstoši iepriekš izvēlētam vadmotīvam – tie ir “ceļš”, “kalni”, “pļava”, “ūdens”, “gadalaiki”, “ziedi”, “rīts” un “mežs”.

2016.gada 5.oktobrī centrā, svinīgā gaisotnē, norisinājās atklāšanas pasākums ar vietējo amatpersonu, kā arī Norvēģijas sadarbības partneru un uzraudzības institūciju pārstāvju līdzdalību. Uz pasākumu tika uzaicinātas arī kriminālsodu izpildes institūciju amatpersonas no Polijas un Lietuvas. Jau šobrīd centrs izpelnījies ārvalstu speciālistu ievērību, to apmeklējušas delegācijas no Gruzijas, Ukrainas un Somijas.

Gatavojoties klientu uzņemšanai, oktobrī intensīvi norisinājās darbam un sadzīvei nepieciešamā aprīkojuma un inventāra piegāde un uzstādīšana.

Galvenie paveikto darbu parametri ir sekojoši:

Bez tā, projekta ietvaros turpinās centra personāla trešās grupas mācības Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā. Kopumā, projekta ietvaros dažādos izglītības pasākumos iesaistīti jau 472 dažādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbinieki un amatpersonas. 40 speciālisti piedalījušies pieredzes apmaiņas vizītēs Norvēģijā un Polijā. 11 reizes Latviju izglītojošās vizītēs apmeklējuši sadarbības partneri no Norvēģijas, 4 reizes – speciālisti no Polijas.

Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas reforma” sadarbības komitejas 2016.gada 28.septembra sēdē konceptuāli tika nolemts veikt pasākumus projekta beigu termiņa pagarināšanai līdz 2017.gada 30.aprīlim.

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!